Tiesību akti

 Publicēts: 25.03.2021. 16.51


Apakšsadaļu izvēlne
! Šeit aprakstītie nosacījumi 2021. gadā var mainīties
saskaņā ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem nodokļu tiesību aktos.
Ar 2021. gadā paredzētajām izmaiņām aicinām iepazīties lapas sadaļā Nodokļu izmaiņas 2021
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Dabas resursu nodokļa likums 15.12.2005. 01.01.2006.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Iepakojuma likums 20.12.2001. 01.07.2002.