Tiesību akti

 Publicēts: 18.10.2019. 14.38


Apakšsadaļu izvēlne
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Dabas resursu nodokļa likums 15.12.2005. 01.01.2006.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Iepakojuma likums 20.12.2001. 01.07.2002.