Noderīgi materiāli

 Publicēts: 11.10.2021. 09.12


Apakšsadaļu izvēlne

Informatīvais materiāls “Informācija par politiski nozīmīgām personām un VID uzturēto politiski nozīmīgu personu reģistru”

 

Informatīvais materiāls “Par ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu”

Videoseminārs "Sankciju režīma ievērošana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem"

Prezentācija "Sankciju režīma ievērošana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem"
 

Videoseminārs “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekta iekšējās kontroles sistēmas galvenie elementi, klientu darījumu uzraudzība un riska indikatori”

 

Prezentācija "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana"
 

Videoseminārs "Par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā", un semināra prezentācija "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma piemērošana"
 

Prezentācija “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, to izpildes kārtība

 

Videomateriāls “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības

 

Videoseminārs “Iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipi

 

Videoseminārs “Klienta izpētes kārtība

 

Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums


Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017. – 2018.gadu

Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums par 2017.-2018.gadu

Finanšu darba grupas (FATF) paziņojums par izmaiņām augsta riska valstu sarakstā (21.06.2019.)