Pirms aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākumiem piemēro neapliekamo minimumu. Gada laikā prognozēto mēneša neapliekamo minimumu algai pārsvarā piemēro darba devējs vai cita persona darbavietā, kuru cilvēks atzīmējis savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņa par galveno ienākuma gūšanas vietu. Savukārt par visu kalendāra gadu gada ienākumu deklarācijā piemēro (pārrēķina jau gada laikā piemēroto un prognozēto) gada diferencēto neapliekamo minimumu. Gan prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, gan gada diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro, kamēr cilvēks ir apgādībā vai tam ir piešķirta pensija.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu un prognozēto mēneša neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar īpašām formulām, ko nosaka Ministru kabinets, attiecīgi ņemot vērā gada ar nodokli apliekamo ienākumu apmēru vai ienākumus iepriekšējā periodā.

2022. gadam noteikta speciāla neapliekamā minimuma noteikšanas kārtība

Gada diferencētais neapliekamais minimums laika periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam un laika periodam no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim būs noteikts atsevišķi. Par katru pusgadu aprēķināto minimumu summēs, lai noteiktu to par pilnu 2022. gadu.

Prognozētais mēneša neapliekamais minimums tiek aprēķināts divreiz gadā un laika periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam nevar pārsniegt 350 eiro mēnesī, bet laika periodam no 2022. gada 1. augusta līdz 31. decembrim nevar pārsniegt 500 eiro mēnesī.

Personai, kurai ir piešķirta pensija, neapliekamais minimums ir:

  • no 01.01.2022. līdz 30.06.2022. – 2100 eiro (350 eiro mēnesī);
  • no 01.07.2022. līdz 31.12.2022. – 3000 eiro (500 eiro mēnesī).

Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu aprēķina divreiz gadā – periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam un no 1. augusta līdz 31. decembrim. Aprēķinot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, izmanto formulu katram aprēķina periodam atsevišķi un ņem vērā apliekamo ienākumu, kas attiecīgi gūts no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim vai no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam.

Aprēķinātā prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru var apskatīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”, kur ir iespējams arī veikt atzīmi par prognozētā mēneša neapliekamā minimumu nepiemērošanu.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar īpašu formulu, ņemot vērā gada ar nodokli apliekamo ienākumu apmēru.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēro arī Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidentam, ja Latvijā ir gūti vairāk nekā 75 % no kopējiem ienākumiem.

Personai, kurai izmaksā pensiju, piemēro pensionāra neapliekamo minimumu. Pensionāra neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pensijas izmaksātājs.

Personai (remigrējušam diasporas loceklim), kurai ir pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajai pensijai piemēro ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru.

Ukrainas civiliedzīvotāju – nerezidentu (neatkarīgi no vecuma) ienākumiem Latvijā ir tiesības piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 250 eiro mēnesī un atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu, kas uzturas Latvijā, 250 eiro mēnesī.