Pirms aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākumiem piemēro neapliekamo minimumu. Gada laikā prognozēto mēneša neapliekamo minimumu algai pārsvarā piemēro darba devējs vai cita persona darbavietā, kuru cilvēks atzīmējis savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņa par galveno ienākuma gūšanas vietu. Savukārt par visu kalendāra gadu gada ienākumu deklarācijā piemēro (pārrēķina jau gada laikā piemēroto un prognozēto) gada diferencēto neapliekamo minimumu. Gan prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, gan gada diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro, kamēr cilvēks ir apgādībā vai tam ir piešķirta pensija.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu un prognozēto mēneša neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar īpašām formulām, ko nosaka Ministru kabinets, attiecīgi ņemot vērā gada ar nodokli apliekamo ienākumu apmēru vai ienākumus iepriekšējā periodā.

2024. gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:

  • maksimālais neapliekamais minimums – 6000 euro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 6000 euro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 21 600 euro;
  • koeficients – 0,38462.

Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu aprēķina divreiz gadā – periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam un no 1. augusta līdz 31. decembrim. Aprēķinot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, izmanto formulu katram aprēķina periodam atsevišķi un ņem vērā apliekamo ienākumu, kas attiecīgi gūts no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim vai no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam.

Aprēķinātā prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru var apskatīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”, kur ir iespējams arī veikt atzīmi par prognozētā mēneša neapliekamā minimumu nepiemērošanu.

Neapliekamo minimumu piemēro arī mikrouzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājam, ja tas  gūst ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēro arī Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidentam, ja Latvijā ir gūti vairāk nekā 75 % no kopējiem ienākumiem.

Personai, kurai izmaksā pensiju, piemēro pensionāra neapliekamo minimumu. Pensionāra neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pensijas izmaksātājs. Pensionāra neapliekamais minimums 2024. gadā ir 6000 eiro (jeb 500 eiro mēnesī).

 

Personai (remigrējušam diasporas loceklim), kurai ir pensija atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, no ārvalstīm saņemtajai pensijai piemēro ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru.

Ukrainas civiliedzīvotāju – nerezidentu (neatkarīgi no vecuma) ienākumiem Latvijā ir tiesības piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 250 eiro mēnesī un atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu, kas uzturas Latvijā, 250 eiro mēnesī.