Muitas deklarācijas iesniedzējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu un par visu to dokumentu īstumu un pareizību, kas pamato deklarāciju.

Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem vienkāršotā veidā var iesniegt:

  • tikai fiziskas personas, t.i. tikai pats sūtījuma saņēmējs/adresāts (persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu);
  • ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 1000 EUR;
  • ja sūtījuma svars nepārsniedz 1000 kg;
  • ja uz precēm neattiecas ierobežojumi un aizliegumi. Ja sūtījumā esošās preces nav atrodamas EMDAS funkcionalitātes “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem" preču klasifikatorā (sistēmā pievienots laukam “Preces apraksts”), tas nozīmē, ka precēm nedrīkst piemērot vienkāršoto deklarēšanu un ir jāformē standarta Importa muitas deklarācija. Preču klasifikatoru var skatīt arī nodokļu aprēķina kalkulatorā pasta sūtījumiem, nospiežot uz “Izvēlēties preci no klasifikatora”, vai laukā “Preces apraksts”, meklējot pēc ievadīta teksta.

Lai iesniegtu vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ir jāpieslēdzas Elektroniskās deklarēšanas sistēmai.   

Lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātās iespējas, tajā skaitā internetbanku identifikatorus. Vairāk informācijas lūdzam skatīt sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma.

Pieslēdzoties EDS, jāveic šādas darbības:

Elektroniskās deklarēšanas sistēma
  • jāizvēlas Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem un jāspiež poga “Atvērt”;
 Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem
  • jāizvēlas funkcija “Izveidot jaunu” un jāievada Importa muitas deklarācijā pasta sūtījumiem  prasītās ziņas.
Importa muitas deklarācijā pasta sūtījumiem

Deklarācijas aizpildīšana un nodokļa samaksa soli pa solim ir attēlota īsā ceļvedī:

Muitas deklarācijas iesniedzējs pats seko līdzi deklarācijas statusa izmaiņām sadaļā “Manas deklarācijas”. Lai atvērtu deklarāciju un veiktu tālākās darbības, piemēram, samaksātu par precēm aprēķinātos nodokļus, jāklikšķina uz konkrētās deklarācijas. 

Ja preču vērtība sūtījumā pārsniedz 150 eiro vai arī sūtījumā ir akcīzes preces, vienkāršotajā Importa muitas deklarācijā pasta sūtījumiem ir jānorāda papildu dati. Minētajos gadījumos sistēma deklarācijas aizpildītāju papildu datu norādīšanai pārvirza automātiski.   

Kā aizpildīt un iesniegt muitas deklarāciju ar papildu datiem un samaksāt nodokļus, var uzzināt:

  1. noskatoties video 
    vai
  2. ieskatoties īsā instrukcijā