Elektroenerģijas nodoklis

 Publicēts: 14.09.2015. 09.35


Apakšsadaļu izvēlne

Ar elektroenerģijas nodokli tiek aplikta elektroenerģija, kas piegādāta galalietotājam, kā arī tā elektroenerģija, kas tiek piegādāta un izmantota pašu patēriņā. Nodokļa apmērs atkarīgs no patērētās elektroenerģijas apjoma, un tas ir fiksēts attiecībā pret vienu megavatstundu un ir 1,01 euro par megavatstundu. Elektroenerģijas nodokļa piemērošanas un administrēšanas kārtībalikmes, kā arī citi nosacījumi ietverti Elektroenerģijas nodokļa likumā un atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos.


Elektroenerģijas nodokļa maksātāji ir juridiskās personas, kuras saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu var nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību.

No nodokļa atbrīvota elektroenerģija, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus (biomasas, saules, vēja enerģiju, hidroelektrostacijas), un koģenerācijas elektrostacijās, kas atbilst normatīvajos aktos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem.

Tāpat no nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kuru izmanto mājsaimniecību lietotāji (iedzīvotāji), kā arī elektroenerģija, kas tiek izmantota preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem.

Tāpat no nodokļa atbrīvota elektroenerģija citos Elektroenerģijas nodokļa likuma 6.pantā noteiktajos gadījumos.

Savukārt elektroenerģijai, kuru piegādā komersantiem ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, piemēro nodokļa atvieglojumu un nodokli aprēķinās pēc likmes – 0 euro par megavatstundu.

Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, un nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Nodokļa maksātājs ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz elektroenerģijas nodokļa deklarāciju VID.

Elektroenerģijas nodoklis Latvijā ir ieviests atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvu prasībām un tiek piemērots kopš 2007.gada 1.janvāra. Eiropas Savienība direktīvu pieņēma 2003.gadā, t.i., pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Latvija pirms iestāšanās Eiropas Savienībā panāca pārejas periodu direktīvas piemērošanai, tādējādi Latvijā direktīvu sāka piemērot ar 2007.gada 1.janvāri.