Regulu teksti ar tarifu kvotu kārtas numuriem, preču kodiem un aprakstiem, kvotu apjomiem un piemērošanas nosacījumiem ir pieejami Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzē EUR-Lex, ievadot dokumenta (regulas) numuru.

Ar informāciju par tarifu kvotu piešķiršanas kārtību var iepazīties VID mājaslapas sadaļā Tarifu kvotas un to piešķiršanas kārtība. Tarifu kvotu piešķiršanas procedūra ir vienkārša un neprasa no uzņēmējiem nekādu papildu formalitāšu kārtošanu vai papildu izmaksas.

Informācija par pieejamām kvotām un muitas nodokļu atvieglojumiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS). Pieteikto tarifu kvotu piešķiršanas rezultātus ir iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā “Kvotu pieteikumi”, ievadot muitas deklarācijas numuru.


Atbildes uz jautājumiem par kvotu pieteikšanu var saņemt, zvanot pa tālruni:+37167121018.