Informāciju vai konsultāciju par sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanu un uzraudzību var saņemt, sazinoties ar VID, zvanot uz tālruņiem.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentus VID var iesniegt:

  • VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS);
  • personīgi VID klientu apkalpošanas centrā;
  • elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi VID@VID.gov.lv vai SLK@vid.gov.lv;
  • nosūtot pa pastu – Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nevalstisko organizāciju atbalsta daļai Liepājas iela 48, Kuldīga, LV-3301