Muitas un uzņēmēju konsultatīvā padome (turpmāk – Padome) tika izveidota 1997.gadā kā institūcija, kura demokrātiskā veidā spētu risināt muitas jautājumus. Padomei ir konsultatīvs statuss un šobrīd tās mērķis ir veicināt Eiropas Savienības, Latvijas Republikas Saeimas un valdības noteiktās muitas politikas realizāciju.

Padomes sastāvā ietilpst Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektora vietnieks muitas jautājumos, Muitas pārvaldes direktors vai viņa prombūtnes laikā – viņa pienākumu izpildītājs, VID Muitas pārvaldes pilnvarotie darbinieki un pa vienam pārstāvim no: Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras, Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta, Latvijas Loģistikas asociācijas, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas, valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, autopārvadātāju asociācijas "Latvijas Auto", Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta, Latvijas Aviācijas Asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, piedaloties VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonai.

Padomes galvenie uzdevumi ir izskatīt problēmas un tendences, kas saistītas ar kravu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas robežai, normatīvo aktu muitas jomā piemērošanu un muitas noteikumu pārkāpumiem; novērtēt attiecīgo normatīvo aktu un projektu ietekmi uz uzņēmējdarbību konkrētās nozarēs; sniegt priekšlikumus un ieteikumus praktiskajiem risinājumiem situācijas uzlabošanai; sekmēt tirdzniecību un godīgu konkurenci; izskatīt jautājumus, kuri importa, eksporta un tranzīta pārvadājumu operācijās ir citu valsts institūciju kompetencē; informēt uzņēmējus par plānotām organizatoriskām vai procedūru izmaiņām.