Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes

 • Prezentācija "Muitas pārvaldes darba rezultāti 2017.gadā un prioritātes 2018.gadā"
 • Prezentācija "Secīgo procedūru piemērošana, izvedot preces no ES"
 • Prezentācija "Kritēriji un nosacījumi atzītā uzņēmēja atļaujas turēšanai"
 • Prezentācija "Kompetentās iestādes, kas izlemj, vai ir pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, noteikšana"

 

 

 • Prezentācija "Automātiskā preču izlaišana eksporta procedūrā"
 • Prezentācija "E-muitas sistēmu attīstība"
 • Izmaiņas vispārējo galvojumu atļauju piešķiršanā, piemērojot Savienības Muitas kodeksu
 • Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēma un Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma
 • Plānotās izmaiņas muitas atļauju izsniegšanā pēc šā gada 1.maija un muitas atļauju pārreģistrācija 
 • Tranzīta muitas procedūras pareizas pabeigšanas pārbaude
 • Eirāzijas Ekonomiskās komisijas pārstāvja prezentācija
 • Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta pārstāvja prezentācija

 

 • Pārtikas un veterinārā dienesta prezentācija par preču un produktu kontroles jautājumiem
 • Valsts ieņēmumu dienesta prezentācija "Viena loga» attīstība – EMDAS/TRACES sasaiste" 
 • Valsts ieņēmumu dienesta prezentācija "Vienkāršotās tranzīta procedūras taimera apturēšana/iedarbināšana"

 

 • Prezentācija "Savienības Muitas kodeksa Deleģēto un Īstenošanas aktu radītās būtiskākās izmaiņas" 

 

 • Prezentācija „Savienības Muitas kodeksa deleģēto un īstenošanas aktu izstrādes gaita”
 • Prezentācija "EMDAS pieejamība no š.g. 18. līdz 20.jūnijam"

 

 • Prezentācija „Muitas informācijas sistēmu darbība 2013./2014.gadu mijā"
 • Prezentācija "Grozījumi Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"" 
 • Prezentācija "Importa deklarāciju noformēšana Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS)"
 • Prezentācija "TIR procedūras nacionālais vienkāršojums - Atzītais nosūtītājs TIR procedūrā" 

 

 • Prezentācija „VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punkts 0210”

 

 

 • Sēdes protokols
 • Prezentācija "Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma(EMDAS)– jaunā sistēma ievešanas muitas procedūru noformēšanai" 
 • Prezentācija "Pasākumi rindu mazināšanai uz valsts Austrumu robežas" 
 • Prezentācija "VID Muitas pārvaldes Muitas kontroles punktu optimizācija"

 

 

 • Prezentācija "Izmaiņas maksājumu atzīšanā par saņemtiem valsts budžetā no 01.06.2012."

 

 • Prezentācija "Izmaiņas vienkāršotajā muitošanā"
 • Prezentācija "Muitošanas standarts"

 

 • Prezentācija "Cīņa pret korupciju"
 • Prezentācija "Muitas likumdošanas aktualitātes"