Ostu formalitātes

 Publicēts: 01.10.2021. 13.08


Apakšsadaļu izvēlne

Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumi Nr.339 „Noteikumi par ostu formalitātēm” (turpmāk – MK noteikumi Nr.339) nosaka kārtību, kādā notiek ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no tās saistīto formalitāšu kārtošana.

Starptautiskajā jūras satiksmē iesaistītie kuģi, ienākot un izejot no ostas, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādei iesniedz šādus 1965.gada Konvencijā par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL konvencija) noteiktos dokumentus (FAL dokumenti):

Ienākot ostā

 • vispārējo deklarāciju (FAL 1.veidlapa);
 • kuģa manifestu par visu kravu, kas atrodas uz kuģa;
 • kuģa krājumu deklarāciju (FAL 3.veidlapa);
 • apkalpes mantu deklarāciju (FAL 4.veidlapa);
 • apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa);
 • pasažieru sarakstu (FAL 6. veidlapa) - ja uz kuģa ir pasažieri.

Izejot no ostas

 • vispārējo deklarāciju (FAL 1.veidlapa);
 • kuģa manifestu par visu kravu, kas atrodas uz kuģa;
 • kuģa krājumu deklarāciju (FAL 3.veidlapa) - ja pēc kuģa atrašanās ostā tajā veiktas izmaiņas;
 • apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa) - ja pēc kuģa atrašanās ostā tajā veiktas izmaiņas;
 • pasažieru sarakstu (FAL 6. veidlapa) - ja uz kuģa ir pasažieri.

 

Visus minētos FAL dokumentus visiem kuģiem noformē Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS).

MK noteikumu Nr.339  9.nodaļa nosaka speciālās prasības kuģiem, uz kuriem atrodas preces, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā ir pakļautas muitas kontrolei. Pirms preču vai tukšo konteineru izkraušanas no kuģa un pirms preču iekraušanas kuģī šo preču īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarota persona elektroniski, izmantojot SKLOIS, muitas iestādei iesniedz iesniegumu preču un tukšo konteineru izkraušanas un iekraušanas atļaujas saņemšanai.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.339 107.8. un 108.7.apakšpunktu iesniegumā preču izkraušanas/iekraušanas atļaujas saņemšanai obligāta prasība ir preču izkraušanas/iekraušanas ostas un piestātnes norādīšana. Iesniegumā preču izkraušanas/iekraušanas atļaujas saņemšanai iekļauj preces, kurām  ir viena (kopīga) piestātne. Nav pieļaujams, ka iesniegumā preču izkraušanas/iekraušanas atļaujas saņemšanai ir norādītas preces, kuras paredzēts izkraut/iekraut dažādās piestātnēs, piemēram, dažādās brīvajās zonās, pagaidu uzglabāšanas vietās, muitas noliktavās.

Lai paātrinātu kravu muitošanas un dokumentu apstrādes procesu, gadījumos, kad piestātne nav brīvajā zonā, iesniegumā preču izkraušanas/iekraušanas atļaujas saņemšanai, ailē “Muitas reference”, norāda Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) secīgi noformētās muitas deklarācijas numuru, piemēram, pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numuru.

 • Datu apmaiņa starp EMDAS un SKLOIS izvešanas procedūru noformēšanai
  • Satiksmes ministrija sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi ir ieviesusi EMDAS datu apmaiņu  ar SKLOIS, tādējādi paātrinot eksporta formalitāšu kārtošanas procesu kravām, kas tiek izvestas ar jūras transportu. Tehniskais risinājums nodrošina automatizētu Iekraušanas paziņojuma pieņemšanu SKLOIS, eksporta Ierašanās paziņojuma pieņemšanu EMDAS un eksporta deklarāciju noslēgšanu.

   Lai automatizācija darbotos, ir jāievēro sekojošais:

   • formējot izvešanu kuģu ģenerālkravām, noformēto EMDAS eksporta deklarāciju, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta paziņojumu vai eksporta manifestu MRN jāpaziņo kuģa aģentam;
   • kuģa aģents, formējot SKLOIS Iekraušanas paziņojumu, norāda attiecīgos eksporta deklarāciju, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta paziņojumu vai eksporta manifestu MRN;
   • formējot izvešanu kuģu beramkravām, eksporta deklarācija, izvešanas kopsavilkuma deklarācija, reeksporta paziņojums vai eksporta manifests tiek sagatavots pēc Iekraušanas paziņojuma pieņemšanas SKLOIS;
   • formējot SKLOIS kuģa manifestu, jānorāda eksporta deklarāciju, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta paziņojumu vai eksporta manifesta MRN;
   • aizpildot kuģa kravas datus SKLOIS, svars jānorāda kilogramos.

   Ja minētie nosacījumi tiek izpildīti, EMDAS – SKLOIS risinājums veic automatizētās darbības izvešanas procedūras noformēšanai.
 • Dokumentu iesniegšana muitas iestādei SKLOIS darbības pārtraukuma gadījumā
  • Gadījumos, kad no SKLOIS palīdzības dienesta helpdesk [at] sklois.lv ir saņemts paziņojums par SKLOIS nepieejamību, līdz sistēmas darbības atjaunošanas brīdim var tikt izmantots atkāpšanās kārtības viens no dokumentu iesniegšanas veidiem (norādīti prioritārā secībā).
    

   Dokumentus iesniedz uzraudzības muitas iestādē, kuras kompetencē ir vieta, kur preces tiek uzrādītas: 

   1. Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) izvēlas Sarakste ar VID, Rakstīt jaunu vēstuli un sadaļā Kategorija norāda attiecīgo adresātu – muitas kontroles punktu;
   2. ja nedarbojas EDS, ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus nosūta muitas kontroles punktam pa e-pastu:  Rīgas brīvostas MKP - mkp.0210 [at] vid.gov.lv,  Ventspils ostas MKP - mkp.0311 [at] vid.gov.lv, Liepājas ostas MKP - mkp.0411 [at] vid.gov.lv;
   3. muitas kontroles punktā klātienē.

    

   Pēc SKLOIS darbības atjaunošanas jānodrošina atkāpšanās kārtības laikā iesniegto dokumentu noformēšana un iesniegšana SKLOIS.

 • SKLOIS turētāja kontaktinformācija
  • VSIA “Latvijas Jūras administrācija", Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, lja [at] lja.lv

   Mājaslapas sadaļa par SKLOIS - https://www.lja.lv/SKLOIS

   Jautājumos par sistēmas lietošanu sazināties ar SKLOIS uzturēšanas daļu: tālruņa numurs - 67062120; e-pasta adrese - helpdesk [at] sklois.lv

   Jautājumos par lietošanas līguma slēgšanu sazināties ar SKLOIS juriskonsultu, tālruņa numurs: 67062127.