Nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7 200 euro.

Ja nodokļu maksātājs, kas veic saimniecisko darbību, ir paziņojis VID, ka veiks darījumus ar norēķiniem skaidrā naudā un ir nodrošinājis pircēju reģistru, identificējot pircēju un darījuma summu, tad arī vairumtirdzniecībā var veikt skaidrā naudā veiktos darījumus.

Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos noteiktais skaidras naudas ierobežojums, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas pienākums ir attiecināms tikai uz preču pircēju.

Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem ir jāiesniedz:

  • nodokļu maksātājiem (juridiskām personām/individuālajiem komersantiem/saimnieciskās darbības veicējiem) par iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktajiem darījumiem (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1500 euro, katru mēnesi līdz 15.datumam;
  • nodokļu maksātājiem (juridiskām personām/individuālajiem komersantiem/saimnieciskās darbības veicējiem) par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem ar fiziskajām personām, ja nodokļu maksātāja, kas veic saimniecisko darbību, viena darījuma summa vienā operācijā ar fiziskajām personām pārsniedz 3 000 euro,  līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim.

Juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7 200 euro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).


Pēc 2019. gada 1.maija nodokļu maksātāji, tajā skaitā – fiziskas personas, kuras neveic saimniecisko darbību, vairs nedrīkst veikt darījumus ar nekustamo īpašumu skaidrā naudā neatkarīgi no darījuma summas.

Uz tādiem nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumiem, kuri noslēgti pirms 2019.gada 1.maija un kuru darbība turpinās pēc šā datuma, un kuru pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta skaidras naudas norēķinu veidā, aizliegums norēķināties skaidrā naudā ir spēkā no 2020.gada 1.janvāra.