Mācību prakse VID

 Publicēts: 24.09.2019. 14.10


Apakšsadaļu izvēlne

Prakse Valsts ieņēmumu dienestā

VID ir liela iestāde, kurā strādā ap 4000 darbinieku un kurai ir struktūrvienības gan Rīgā, gan ārpus Rīgas. Lai iestāde varētu kvalitatīvi un efektīvi veikt tās galvenos uzdevumus, nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki. VID ir pievilcīgs darba devējs un aicina darbā profesionālus, kvalificētus, kompetentus, motivētus, godīgus, atbildīgus un uz izaugsmi vērstus darbiniekus. Lai piesaistītu kvalificētus darbiniekus, VID ir viens no lielākajiem mācību prakses vietu nodrošinātājiem Latvijā. Vidēji gadā VID nodrošina prakses vietas gandrīz 400 augstākās izglītības iestāžu studentiem tādās jomās kā muita, nodokļi un nodevas, sociālās zinātnes, tiesību zinātnes, dokumentu pārvaldība, informācijas tehnoloģijas u.c.


Kā pieteikties praksei Valsts ieņēmumu dienestā?


  1. Studentu prakses organizēšanu VID uzsāk, kad VID uz e-pasta adresi vid [at] vid.gov.lv  tiek saņemta vēstule no izglītības iestādes vai studenta par prakses nepieciešamību (vēlams trīs līdz četras nedēļas pirms prakses sākuma). Vēstulē norāda izglītības iestādes nosaukumu, studiju novirzienu, mācību kursu un precīzu paredzētās prakses laiku, kā arī vēlamo prakses vietu un pievieno prakses programmu un prakses uzdevumus.

  2. VID izvērtē saņemto informāciju un nosūta izglītības iestādei vai studentam informāciju par iespēju iziet praksi, norādot prakses vietas adresi, prakses vadītāju un prakses vadītāja kontaktinformāciju.

  3. Students aizpilda iesniegumu par praksi VID un iesniedz to kopā ar prakses līgumu.

  4. Izglītības iestāde sagatavo prakses līgumu trīs eksemplāros. Ja izglītības iestāde neizmanto VID izstrādāto līguma paraugu, prakses līgumā jābūt iekļautam punktam par konfidenciālas informācijas neizpaušanu; Students no izglītības iestādes puses parakstīto prakses līgumu (trīs eksemplārus) kopā ar iesniegumu iesniedz tuvākajā VID struktūrvienībā.

  5. VID nodrošina prakses līguma parakstīšanu un parakstītā prakses līguma divus eksemplārus nodod praktikantam.

  6. Students sazinās ar prakses vadītāju un precizē ar prakses norisi saistītos jautājumus, lai uzsāktu praksi VID.