Uzziņa ir veids, kā privātpersona var uzzināt VID viedokli par nodokļu tiesību normu piemērošanu kādā konkrētā situācijā. Lai saņemtu VID uzziņu, VID ir jāiesniedz atbilstoši noformēts iesniegums ar konkrētās situācijas aprakstu un noteiktu jautājumu, kuru vēlaties noskaidrot. Šajā sadaļā informācijai ir apkopotas dažādas uzziņas, kuras VID ir sniedzis, atbildot uz jautājumiem, kas skar konkrētā nodokļa piemērošanas aspektus.