Informācijas sistēma


Tālrunis


Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)


+371 67120000

Konsultācijas par EORI numura piešķiršanu

Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēma (EORI)

+371 67120894

+371 67120893
EORI@vid.gov.lv
Konsultācijas par muitas informācijas sistēmu lietošanu
  1. Jautājumi saistībā ar izvešanas deklarāciju, kā arī izvešanas kopsavilkuma deklarāciju elektronisku iesniegšanu Eksporta kontroles sistēmā (EKS)
  2. Jautājumi saistībā ar ievešanas kopsavilkuma deklarāciju elektronisku iesniegšanu Importa kontroles sistēmā (IKS)
  3. EORI tehniskie jautājumi
+371 67120000 eCustoms@vid.gov.lv
Jautājumi saistībā ar importa muitas deklarāciju elektronisku iesniegšanu Automatizētajā importa sistēmā (AIS) +371 67120000 eCustoms@vid.gov.lv  

Jautājumi saistībā ar tranzīta deklarāciju/TIR  elektronisku iesniegšanu un noformēšanu Tranzīta kontroles sistēmā (TKS)  

+371 67121092
+371 67121090
+371 67121089
+371 67121093
nctshelpdesk@vid.gov.lv
Integrētā tarifa vadības sistēma (ITVS) +371 67121002
+371 67121003
+371 67121006
eCustoms@vid.gov.lv

Jautājumi saistībā ar pagaidu uzglabāšanas deklarāciju elektronisku iesniegšanu un noformēšanu Manifestu/Pagaidu uzglabāšanas sistēmā (MAN/PU)   

+371 67120809
+371 67120807
+371 67120813
eCustoms@vid.gov.lv  

Informācijas sistēma

Tālruņi

E-pasts

Excise Movement and Control System (EMCS) - Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma

+371 67120123
+371 67120128


emcs.helpdesk@vid.gov.lv