Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programmas "Hercule III" (Tehniskā palīdzība) projekts "Uzlabotās analīzes izmantošana efektīvai krāpšanas atklāšanai tirdzniecībā". Granta līgums Nr. 101015440 — AAUEFDS. Īstenojot projektu paredzēts stiprināt izlūkošanas un tehnisko…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Customs 2020 – Eiropas Komisijas daudzgadu rīcības programma muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam, kuru izveido ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regulu Nr.1294/2013, ar ko…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Komisijas kopā ar iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Japan Tobacco International parakstītais nolīgums. Cīņa pret cigarešu kontrabandu un viltotām cigaretēm. Eiropas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Savienības finansētās programmas mērķsadarbības (Twinning) projekts „Atbalsta sniegšana Gruzijai, pievienojoties konvencijām par tranzītu, un Jaunās datorizētās tranzīta sistēmas (NCTS) ieviešanā”. Granta līgums Nr.GE/16/ENI/EC/01/17 Sadarbībā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projekts “Paneiropas muitas praktiķu tīkls” (Pan-European Network of Customs Practicioners (PEN-CP)). Granta līgums Nr.786773 Īstenojot projektu, paredzēts…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā, 10. posms 2021. gada 1. aprīlī Latvijas Republikas Valsts robežsardze un Eiropas Savienības (ES) pārstāvniecība Kirgizstānas Republikā (Eiropas Komisijas vārdā) parakstīja granta līgumu Nr…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētā programma “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta  2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums Projekta rezultāts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Savienības fondu projekti Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas projekts "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols". Projekts tiek īstenots 2015.gada 17.novembra MK noteikumu Nr.653 “Darbības programmas "Izaugsme un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348. Projekta rezultāts: BOMCA 9 projektā VID pārstāvji līdzdarbojās kā īstermiņa eksperti dažādās aktivitātēs, lai palielinātu robežu pārvaldības efektivitāti Centrālajā Āzijā, ieviestu integrētās robežu…