Statuss:
Īstenošanā
olaf_logo

Programmas "Hercule III" (Tehniskā palīdzība) projekts "Uzlabotās analīzes izmantošana efektīvai krāpšanas atklāšanai tirdzniecībā". Granta līgums Nr. 101015440 — AAUEFDS.

Īstenojot projektu paredzēts stiprināt izlūkošanas un tehnisko kapacitāti, paplašināt zināšanas un pilnveidot prasmes, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jautājumos. Jaunākie tehnoloģiskie risinājumi datu izgūšanai ļaus iegūt informāciju un padziļināti analizēt datus no plaša digitālo ierīču klāsta, pārskatīt un vizualizēt publiskos un sociālos mākoņdatus (Facebook, Gmail, Google Drive, Dropbox, WhatsApp u.c.), vizualizēt virtuālo valūtu darījumu ķēdes u.c., iegūstot datus nemainīgi par visām veiktajām darbībām un nodrošinot to integritāti, lai vāktu pierādījumus, atklātu nelikumīgas pārdošanas gadījumus un cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu.


Programmas "Hercule III" (Tehniskā palīdzība) projekts "Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas attīstības 2.kārta". Granta līgums Nr. 878574 — ANPRS_PH2.

Īstenojot projektu paredzēts nodrošināt vienotu un operatīvu informācijas pieejamību problēmu risināšanai kontrabandas un drošības jautājumos, ir nepieciešams modernizēt esošo Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmu (turpmāk – TLKAIS) un paplašināt to, uzstādot sistēmu tajos muitas kontroles punktos (MKP) un robežšķērsošanas vietās (RŠV), kuros to šobrīd nav. Nomainot nolietotās un tehniski novecojušās TLKAIS iekārtas ar iekārtām, kurām ir atbilstoša funkcionalitāte un attēla tveršanas kvalitāte, būs iespējams atjaunot TLKAIS iegūto datu kvalitāti un ticamību, kas ir efektīvs instruments ēnu ekonomikas apkarošanai.

Projekta nosaukums Projekta rezultāts
Programmas "Hercule III" (Tehniskā palīdzība) projekts "VID kapacitātes stiprināšana kontrabandas apkarošanā". Granta līgums Nr. 831454-SCCS. Īstenojot projektu, iegādāts bezpilota lidaparāts, lai palielinātu uzraudzības efektivitāti darbībām ar muitošanai pakļautajām precēm ostu akvatorijā, kā arī divi transportlīdzekļi ar speciālo aprīkojumu un mobilo transportlīdzekļu identifikācijas sistēmu, lai nodrošinātu operatīvo un kriminālprocesuālo darbību izpildi.
Programmas “Hercule III” (Apmācības, konferences un personāla apmaiņa, specializētas mācības) projekts “Specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības”. Granta līguma numurs Nr. 831414-AXIIT. Īstenojot projektu, organizētas specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības, kuru laikā apmācīti 100 VID specialisti, un reģionālais darbseminārs Baltijas valstu muitas iestādēm par muitas kontroles jautājumiem, kā arī izstrādāts Baltijas kravu skeneru sasaistes projekta (BAXE) turpmākās attīstības plāns. Projekta rezultātā paaugstināta dažādu transportlīdzekļu skenēšanas attēlu analīzes efektivitāte un ātrums, kā arī stiprināta sadarbība starp Baltijas valstu muitas dienestiem muitas kontroles jomā.
Programmas “Hercule III” (Tehniskā palīdzība) projekts Valsts ieņēmumu dienesta izmeklēšanas iestāžu tehniskās kapacitātes stiprināšana. Granta līgums OLAF/2016/D1/026.

Īstenojot projektu, tika iegādāts specializēts aprīkojums, lai iegūtu operatīvo informāciju par noziedzīgo grupu nelegālām darbībām. Iegādātais aprīkojums ir būtiski paaugstinājis VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitāti noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā, lietisko pierādījumu iegūšanā un aizdomās turēto personu aizturēšanā. Pateicoties iegādātajam aprīkojumam, efektīvāka kļuvusi narkotiku un cigarešu kontrabandas apkarošana, nelegālo akcīzes preču aprites mazināšana, kā arī ir palielinājies atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits valsts ieņēmumu jomā.

Programmas "Hercule III" (Tehniskā palīdzība) projekts "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības stiprināšana, sekmējot cīņu pret krāpšanu: kopīga datu apmaiņas tīkla starp Baltijas valstu muitas dienestu skenēšanas iekārtām izveide". Granta līgums OLAF/2015/D1/024

Īstenojot projektu, izveidota jauna programmatūra skenēšanas iekārtu datu apmaiņai (BAXE) un vienotā datu apmaiņas tīklā integrētas 12 skenēšanas iekārtas (Lietuvā – 6, Latvijā – 4, Igaunijā - 2).  Nodrošināta iespēja veikt dažādu ražotāju (“Nuctech”, “Rapiscan” un “Smiths & Heiman Detection”) skenēšanas iekārtu attēlu analīzi, tādējādi sekmējot slēptuvju, ko izmanto nelikumīgai preču un personu pārvadāšanai, atklāšanu.
VID Muitas pārvaldē un Lietuvas Muitas departamentā izveidotas BAXE mācību klases skenēšanas iekārtu operatoriem. Darbam ar jauno BAXE sistēmu apmācītas vairāk nekā 130 muitas amatpersonas.
VID projektā piedalījās kā partneris. Projekta pieteicējs - Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departaments.

Programmas "Hercule II" (Tehniskā palīdzība tiesībaizsardzības iestādēm) projekts "Atbalsts TLKAIS un ass svaru iegādei un uzstādīšanai Rīgas brīvostas MKP". Granta līgums OLAF/2012/D5/070 Īstenojot projektu, Rīgas brīvostas MKP tika uzstādītas 4 Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) un 1 ass svari, kas ļauj efektīvāk veikt preču pārvietošanas kontroli.

Programmas "Hercule II" (Tehniskā palīdzība tiesībaizsardzības iestādēm kontrabandas cigarešu un tabakas izstrādājumu atklāšanai) projekts "Tehniskais atbalsts degvielas noliešanas iekārtu iegādei". Granta līgums OLAF/2012/D5/051.

Projekta ietvaros tika iegādātas un uzstādītas 5 degvielas noliešanas iekārtas Silenes, Pāternieku, Terehovas, Grebņevas un Vientuļu MKP.

Programmas "Hercule II" (Apmācību programma krāpšanas apkarošanai) projekts "Kinoloģijas instruktoru mācības". Granta līgums OLAF/2012/D5/086.

Īstenojot projektu, tika nodrošinātas kinoloģijas instruktoru mācības 4 Latvijas, 1 Igaunijas un 2 Lietuvas muitas kinologiem Lielbritānijā, organizētas darba vizītes Tallinā un Viļņā un seminārs Rīgā, kura laikā tika izstrādāts kinoloģijas instruktoru mācību modulis, kas izmantojams projektā iesaistīto valstu muitas dienestu kinoloģijas instruktoru mācību programmās.

Programmas "Hercule II" (Tehniskā palīdzība tiesībaizsardzības iestādēm) projekts "Mācības par attēlu, kas iegūti no skenēšanas iekārtām, analīzi un interpretāciju". Granta līgums OLAF/2013/D5/048.

Īstenojot projektu, tika nodrošinātas mācības 20 VID Muitas pārvaldes un 20 Igaunijas muitas administrācijas amatpersonām par skenēšanas rezultātā iegūto attēlu analīzi, iegūto datu salīdzināšanu ar citās bāzes pieejamo informāciju. Iegūtās papildu zināšanas ļauj efektīvāk identificēt aizdomīgas kravas un pieņemt lēmumu par fiziskās kontroles nepieciešamību.

Projekta laikā tika organizētas  darba vizītes – Luhamā MKP (EE) un Grebņevas MKP (LV). 

VID projektā piedalījās kā partneris, projekta pieteicējs: Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde. 

Programmas “Hercule II” (Tehniskā palīdzība) projekts “Tehniskais atbalsts muitas speciālā aprīkojuma iegādei muitas kontroles veikšanai”. Granta līgums OLAF/2014/D5/003.

Projekta ietvaros tika iegādāts speciālais tehniskais aprīkojums – 6 metāla detektori cigarešu identificēšanai kravas vilcienos, 5 blīvuma mērītāji, 5 teleskopiskās kameras un 10 endoskopi – kas nepieciešams muitas kontroles pasākumu veikšanai.

Hercule III OLAF/2015/D1/023 "Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas atklāšana un novēršana".

Projekta mērķis bija divos starptautiska līmeņa mācību semināros pilnveidot VID darbinieku zināšanas un izpratni par PVN sistēmu, tās aizsardzības mehānismu un metodēm, kā arī apgūt labāko Eiropas Savienības dalībvalstu praksi cīņā ar PVN krāpšanos.