Gada ienākumu deklarācija

 Publicēts: 24.02.2020. 15.24


Apakšsadaļu izvēlne

Obligātā ienākumu deklarācija

Obligātā ienākumu deklarācija


Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Savukārt tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākuma deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c.).

Vēršam uzmanību, ka abos gadījumos iesniedz vienu kopīgu dokumentu – gada ienākumu deklarāciju –, aizpildot atbilstošos deklarācijas pielikumus. Deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana elektroniski ļaus ietaupīt Jūsu resursus, jo lielākā daļa no datiem jau automātiski tiek atlasīta gada ienākumu deklarācijā. 

Esam īpaši padomājuši arī par viedtālruņu lietotājiem, un tagad ar attaisnotajiem izdevumiem saistītos dokumentus ir iespējams iesniegt, izmantojot viedtālruni, skatīt sadaļu “Mobilās lietotnes”.

Deklarācija par 2019.gadu

Deklarācija par 2018.gadu

Deklarācija par 2017.gadu

Deklarācija par 2016.gadu