Gada ienākumu deklarācija

 Publicēts: 10.05.2021. 12.30


Apakšsadaļu izvēlne

Obligātā ienākumu deklarācija

Obligātā ienākumu deklarācija


Visiem iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts nodokli atmaksās vai arī tas būs jāpiemaksā.

Ja izveidojusies nodokļa piemaksa, tad deklarācija jāiesniedz obligāti, savukārt, lai atgūtu gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c.), deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.

Pašnodarbinātajiem – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

DEKLARĀCIJA PAR 2020.GADU


Obligāti iesniedzamā
gada ienākumu deklarācija 2020
            Brīvprātīgi iesniedzamā
gada ienākumu deklarācija 2020


Gada ienākumu deklarācijas veidlapa


Visērtāk deklarāciju ir iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS),
jo lielākā daļa no datiem jau automātiski tiek atlasīta gada ienākumu deklarācijā.

Pieslēgties EDS Pamācība, kā elektroniski iesniegt deklarāciju


VIDEO PAMĀCĪBAS

  Kā pievienot čekus EDS un iesniegt deklarāciju
 

Saite uz youtube uz video pamācību "Attaisnoto izdevumu dokumentu pievienošana, izmantojot mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi""  Attaisnoto izdevumu dokumentu pievienošana, izmantojot mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi"
 

Saite uz Tiešsaistes semināru "Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt pārmaksātos nodokļus"  Videoieraksts "Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt pārmaksātos nodokļus"
 

Saite uz pdf Tiešsaistes seminārā “Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt pārmaksātos nodokļus” uzdotie jautājumi un atbildes  Uzdotie jautājumi un atbildes


Saite uz prezentāciju "Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt pārmaksātos nodokļus"  Prezentācija "Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt pārmaksātos nodokļus"


Biežāk uzdotie jautājumi


Kā kļūt par EDS lietotāju?

Ar www.latvija.lv autentificēšanās iespējām - internetbanka, eID, eParaksts, eParaksts Mobile

Lai reģistrētos par EDS lietotāju tiešsaistē bez VID starpniecības, ir iespējams izmantot kādu no www.latvija.lv piedāvātajām autentificēšanās iespējām – internetbanku, elektronisko identifikācijas karti (eID) vai drošu elektronisko parakstu (eParakstu), eParaksts Mobile. Reģistrācijas brīdī tiek piešķirtas tiesības pārstāvēt sevi kā fizisku personu, kā arī jebkuru juridisku personu, kurā lietotājs pēc VID datiem ir amatpersona vai pilnvarotā persona. Šo metodi var izmantot ne tikai EDS lietotāja reģistrācijai, bet arī kā regulāru autentifikācijas līdzekli sistēmas izmantošanai. Pieslēgties EDS.

Elektroniskā deklarēšanas sistēma

Gan obligāti, gan brīvprātīgi iesniedzamajai deklarācijai aizpildāms viens un tas pats EDS dokuments – gada ienākumu deklarācija.


Iedzīvotājiem, kuri nebūs iesnieguši gada ienākumu deklarāciju un kuriem pēc VID rīcībā esošās informācijas veidojas budžetā maksājamais nodoklis, VID automātiski veiks nodokļa aprēķinu par attiecīgo gadu atbilstoši VID rīcībā esošai informācijai un paziņos par to pašam cilvēkam. Tādējādi deklarācija būs iesniegta un cilvēkam būs pienākums VID aprēķināto maksājamo IIN summu iemaksāt budžetā.
Iedzīvotājiem tiek saglabāta iespēja iesniegt gada ienākumu deklarācijas precizējumu, pievienojot papildus attaisnotos izdevumus apliecinošos dokumentus, tādējādi samazinot IIN aprēķinu.


 • Kāpēc var rasties pienākums piemaksāt nodokli?
  • Nodokļa aprēķinus ietekmē ieviestā progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums, kuru lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas.

   Nodokļa starpība var veidoties, ja gada laikā ienākumam tikusi piemērota zemākā IIN likme.

   Gadījumos, kad ienākumi gadā bijuši mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādējādi rodas situācija, ka nodoklis nav samaksāts pilnā apmērā un veidojas nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā.

 • Kurām iedzīvotāju grupām var veidoties pienākums piemaksāt nodokli?
  • Pienākums piemaksāt nodokli var rasties šādām iedzīvotāju grupām:

   • personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā, personas, kuras nesen uzsākušas darba gaitas);
   • personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (piemēram, papildus darba algai saņem arī autoratlīdzību vai pensiju);
   • personām, kuras ir mainījušas darba devēju.
 • Kā uzzināt, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa?
  • Personai ir jāpieslēdzas VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmai (EDS) ar saviem internetbankas datiem vai citu veidu autentifikācijas iespējām un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija (GID). Iesniedzot GID, sistēma automātiski aprēķinās atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus gada laikā, proti, sistēma automātiski izrēķinās, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa.

   Ja iedzīvotājs nebūs iesniedzis GID, taču viņam būs izveidojies maksājamais nodoklis, VID katru iedzīvotāju informēs, nosūtot vēstuli EDS kontā vai pa pastu uz personas deklarēto dzīves vietas adresi. Gada ienākumu deklarācijas neiesniegšana neatbrīvo no pienākuma samaksāt iztrūkstošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpību valsts budžetā.

 • Kā rīkoties, ja radies pienākums piemaksāt nodokli?
  • Nodokli var samaksāt noteiktajā termiņā vai arī lūgt maksājuma termiņa pagarinājumu.

   Ja vēlies veikt maksājumu:

   • Veic maksājumu norādītajā apjomā sava EDS profila sadaļā “Maksājumi”, izmantojot internetbanku.

   VAI

   • veic maksājumu jebkurā bankas filiālē.


   ! No 2021.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā
   Nosaukums: Vienotais nodokļu konts
   Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008
   Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22
   Konta numurs: LV33TREL1060000300000
   (Valsts kases ienākuma nodokļa kontā LV91TREL1060000110000 drīkst maksāt tikai līdz 2020. gada 31. decembrim. Sākot ar 2021.gadu šis konts vairs nebūs aktīvs).

   Ja vēlies lūgt maksājuma pagarinājumu:

   Ja maksājumu nevarat veikt uzreiz, VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” nosūtiet elektronisku iesniegumu, lūdzot termiņa pagarinājumu

 • Ko darīt, lai nebūtu jāpiemaksā nodoklis?
  • Ja ienākumi ir mainīgi, izmantojot savu EDS kontu, jau savlaicīgi var novērst papildu nodokļa maksājumu:

   1) pieslēdzies savam EDS kontam;

   2) atver algas nodokļa grāmatiņu;

   3) atkarībā no situācijas atzīmē tajā “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”  vai “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.


   Nenorādi savā algas nodokļu grāmatiņā nevienu ienākumu gūšanas vietu, bet iesniedz gada ienākumu deklarāciju un tādejādi atgūsti pārmaksāto ienākumu nodokli;
   Rakstiski vienojies ar savu darba devēju, ka algai tiks piemērots tik liels prognozētais neapliekamais minimums kādu pats vēlies. Tomēr, ņem vērā - tas nedrīkst būt lielāks par Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimumu.

Attaisnotie izdevumi tavā ģimenē