Jautājumu kategorija
Gada ienākumu deklarācija

Atbilde:

Gada ienākumu deklarācijas veidlapas ir pieejamas VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā "Privātpersonām/ Gada ienākumu deklarācija/ Veidlapas".

Atbilde:

Jā, 600 eiro, bet ne vairāk kā 50% no gada apliekamajiem ienākumiem - šis limits attiecas uz visiem attaisnotajiem izdevumiem kopā vienai personai.

Atbilde:

Jāiesniedz visi čeki, bet summa, kas pārsniegs 600 eiro, pārcelsies uz nākamo gadu un atlikums automātiski ielasīsies nākamā gada ienākumu deklarācijā, tajā brīdī, kad to iesniegsiet EDS.

Atbilde:

Jā, jūs varat daļu savas mammas čeku iekļaut savā deklarācijā, bet daļu - mamma pati savā, ja vien viņa ir attiecīgajā gadā maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Jāatceras, ka attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 eiro.

Atbilde:

Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, VID EDS automātiski aprēķina atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā.

Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad  gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme nekā aprēķinot nodokli visa gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādos gadījumos veidojas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni +37167120000, vai uzdot jautājumu rakstiski savā EDS kontā, sadaļā “Sarakste ar VID”.Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, VID EDS automātiski aprēķina atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā.

Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad  gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme nekā aprēķinot nodokli visa gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādos gadījumos veidojas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni +371 67120000, vai uzdot jautājumu rakstiski savā EDS kontā, sadaļā “Sarakste ar VID”.

Atbilde:

Personas, par kurām var piemērot attaisnotos izdevumus, ir:

 • vecāki, vecvecāki;
 • bērni, mazbērni;
 • laulātais;
 • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • brālis un māsa – personas ar 1.vai 2.grupas invaliditāti (piemēro no 2020.gada 1.janvāra);
 • apgādībā esošu personu apgādājamie;
 • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

Attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 eiro.

Atbilde:

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt par trim iepriekšējiem gadiem. Piemēram, deklarāciju par 2023.gadu var iesniegt no 2024.gada 1.marta līdz pat 2027.gada 23.jūnijam. Deklarāciju par 2020.gadu var iesniegt līdz 2024.gada 23.jūlijam.

Atbilde:

Summa, kas pārsniegs 600 eiro, pārcelsies uz nākamo gadu un atlikums automātiski ielasīsies nākamā gada ienākumu deklarācijā, tajā brīdī, kad to iesniegsiet.

Atbilde:

Jā, var, tas nav saistīts ar apgādību. Personas, par kurām var piemērot attaisnotos izdevumus, ir:

 • vecāki, vecvecāki;
 • bērni, mazbērni;
 • laulātais;
 • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • brālis un māsa – personas ar 1.vai 2.grupas invaliditāti (piemēro no 2020.gada 1.janvāra);
 • apgādībā esošu personu apgādājamie;
 • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

Attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 eiro.

Atbilde:

E-kvītis gada ienākumu deklarācijā ielasās automātiski tikai gadījumā, ja persona ir devusi atļauju ārstniecības iestādei kvīti nosūtīt VID. Visus pārējos maksājuma dokumentus par ārstniecības izdevumiem jāpievieno deklarācijai pašam iesniedzējam. 

Atbilde:

Nodokļa pārmaksu var saņemt tikai bezskaidrā naudā. Iesniedzot deklarāciju, ir jānorāda bankas konta numurs vai maksājumu konta numurs pasta nodaļā (ja tāds ir atvērts). Ja nav neviena no šiem norēķinu kontiem, tad jāatceras, ka cilvēka čekus savā gada ienākumu deklarācijā var iekļaut  arī kāds no ģimenes locekļiem, kam ir norēķina konts un kurš gada laikā ir maksājis iedzīvotāju ienakuma nodokli.

Atbilde:

Jūs varat precizēt par trim iepriekšējiem gadiem iesniegtās gada ienākumu deklarācijas, pievienojot tām papildu attaisnojuma dokumentus. Tādā gadījumā, iesniedzot precizēto deklarāciju, pie iesniegšanas jāizvēlas poga "precizēts".

Atbilde

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt par trim iepriekšējiem gadiem. 2024.gada laikā var iesniegt vai precizēt deklarācijas arī par 2022. un 2021.gadu. Savukārt deklarāciju par 2020.gadu var iesniegt līdz 2024.gada 23.jūlijam.

Atbilde:

Visu saņemtā studiju kredīta summu  attaisnotajos izdevumos iekļauj deklarācijā tajā taksācijas gadā, kurā saņemto studiju kredītu persona ir sākusi atmaksāt. Deklarācijai jāpievieno līguma kopija, studiju kredīta atmaksas grafiks un samaksas dokuments, kas apliecina, ka uzsākta studiju kredīta atmaksa (pirmais maksājums).

Atbilde:

Deklarācija obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kur ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.
                                             
Līdz ar breksitu Apvienotā Karaliste ir kļuvusi par trešo valsti, un tur dzīvojošajiem Latvijas rezidentiem ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, kurā jādeklarē arī darba alga un visi citi ienākumi. Tā kā Apvienotajai Karalistei ar Latviju ir noslēgta Nodokļu konvencija, tad papildus nodokļi par algota darba ienākumu nav jāmaksā (ar noteikumu, ka šis algota darba ienākums ir aplikts ar ienākuma nodokli Apvienotajā Karalistē). Deklarācija jāiesniedz līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam.

Atbilde:

Gada ienākumu deklarācijas veidlapas var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt pa pastu (Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978).

Atbilde:

Saskaņā ar likumā noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa VID ir jāveic trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas, taču, ja deklarācija ir aizpildīta korekti, parasti naudas atmaksa notiek krietni ātrāk. Tas atkarīgs arī no iesniegto deklarāciju daudzuma attiecīgajā periodā.

Atbilde:

Visu deklarācijai pievienojamo maksājuma dokumentu uzskaitījums pieejams VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā "Privātpersonām/ Gada ienākumu deklarācija/ Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija".

Atbilde:

Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nevar ieskaitīt redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus, izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem

Atbilde:

Maksājuma dokuments tiek pievienots gada ienākumu deklarācijai, taču pie attaisnotajiem izdevumiem tiek norādīta tikai tā summas daļa, kuru apdrošinātājs nav sedzis. Iesniedzot deklarāciju elektroniski, tam ir paredzētas īpašas ailītes - jānorāda gan pilna dokumentā norādītā summa, gan apdrošinātāja segtā daļa.

Atbilde:

Deklarācijā automātiski ielasās:

 • Izglītības izdevumi, ko sniedz augstskolas par saņemto mācību maksu (visu pārējo jāpievieno pašam maksātājam, tajā skaitā arī izdevumi par bērnu interešu izglītību);
 • iemaksas privātajos pensiju fondos (automātiski ielasās dati par Latvijā reģistrētajam pensiju fondam veiktajām iemaksām);
 • dzīvības apdrošināšanas iemaksas (automātiski ielasās dati par Latvijā veiktajām iemaksām);
 • visi tie čeki un kvītis, kuras cilvēks ir nosūtījis uz EDS, izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”;
 • informācija par atmaksai aprēķināto attaisnoto izdevumu summu, kas tiek pārcelta no iepriekšējā gadā sniegtās deklarācijas (ja tāda ir tikusi iesniegta).

Pašam jāpievieno:

 • ārstnieciskie pakalpojumi (automātiski ielasās e-kvītis, ja persona ir devusi atļauju ārstniecības iestādei kvīti nosūtīt VID. Visu pārējo jāpievieno pašam maksātājam);
 • bērnu interešu izglītība;
 • par ārvalstīs reģistrētajam pensiju fondam veiktajām;
 • dzīvības apdrošināšanas iemaksas (automātiski ielasās dati par Latvijā veiktajām iemaksām, bet par ārvalstīs veiktajām iemaksām izdevumi jāpievieno pašam maksātājam);
 • ziedojumi un dāvinājumi, t.sk. politiskajai partijai - izdevumi jāpievieno pašam maksātājam.

Atbilde:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir iespējams saņemt atpakaļ, ja gada laikā ienākumam piemērota lielāka likme un nodoklis ieturēts vairāk, ja nav piemērots viss neapliekamais minimums, visi atvieglojumi kādi cilvēkam pienākas un ja piemērojami attaisnotie izdevumi, piemēram par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Informācija par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem u.c.) pieejama VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā  "Privātpersonām/Gada ienākumu deklarācija/Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija".

Atbilde:

Ja ienākumi ir mainīgi, izmantojot savu EDS kontu, jau savlaicīgi var novērst papildu nodokļa maksājumu:

 1. pieslēdzies savam EDS kontam;
 2. atver algas nodokļa grāmatiņu;
 3. atkarībā no situācijas atzīmē tajā “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”  vai “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.

Algas nodokļa grāmatiņā atzīmētais ieraksts tiks automātiski nosūtīts darba devējam (vai citam ienākuma izmaksātājam, kurš ir atzīmēts kā galvenā ienākuma gūšanas vieta), lai gada laikā tas tiktu ņemts vērā, aprēķinot un ieturot nodokli.

Atbilde:

Līdz 23.jūnijam, taču, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 23.jūnijam, 23.jūlijam un 23.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas, bet ja gada kopējie ienākumi pārsniedz sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru –  78 100 euro, tad katru reizi var iemaksāt trešo daļu no aprēķinātās nodokļa summas - attiecīgi līdz 23.jūlijam, 23.augustam un 23.septembrim. Tāpat var vērsties VID ar iesniegumu un lūgt sadalīt maksājumu vēl vairākās daļās. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā: LV33TREL1060000300000.

Atbilde:

Pēc elektroniskās deklarācijas iesniegšanas uz Jūsu norādīto e-pastu un e-adresi (ja esat tās lietotājs) saņemsiet ziņu par deklarācijas pieņemšanu vai noraidīšanu (detalizētāka informācija par noraidīšanas iemesliem būs pieejama Jūsu VID EDS profilā).

Atbilde:

Attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem maksājuma dokumentiem,  kuros ir norādīts fiziskās personas – nodokļa maksātāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods un samaksāto izdevumu veids:

 • kases čeku;
 • kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
 • numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti;
 • kases ieņēmumu orderi;
 • maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu.

Ja gada ienākumu deklarācijā nepieciešams pievienot maksājumu apliecinošo dokumentu par bērnu interešu izglītību, tad šajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam). Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir IIN maksātājs. Piemēram, ja māte ir maksājusi par bērna interešu izglītību, bet pati ir bērna kopšanas atvaļinājumā, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, šo maksājumu savos attaisnotajos izdevumos ir tiesīgs iekļaut bērna tēvs (jo pašai mātei nav, kam piemērot attaisnotos izdevumus).

Atbilde:

Jā, ja esat maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad varat savā gada ienākumu deklarācijā iekļaut attaisnojuma dokumentus par mirušo ģimenes locekli, aizpildot atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par ārstniecības izdevumiem un pievienojot attaisnojuma dokumentus, kas apliecina maksājumus par šim cilvēkam sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, tāpat kā to dara par citiem ģimenes locekļiem.

Atbilde:

Ja esat mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, sezonas laukstrādnieks, nodokļa maksātājs, kuram ir paziņota saimnieciskā darbība (izīrējat savu nekustamo īpašumu un maksājat 10% IIN), vai patentmaksātājs, vai maksājat iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) tikai par ienākumu no kapitāla pieauguma, tad nodokļu pārmaksu nevarēsiet atgūt, jo neesat maksājis pilnu IIN likmi. Taču Jūsu attaisnoto izdevumu čekus savai deklarācijai var pievienot un iesniegt Jūsu ģimenes locekļi, kuri ir IIN maksātāji.

Atbilde:

Iesniegt iedzīvotāju ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli, var arī tad, ja esat strādājis tikai nepilnu gadu. Jo arī šādā situācijā var veidoties nodokļa pārmaksa. Svarīgs kritērijs tam vai un cik lielu naudas summu izdosies atgūt par attaisnotajiem izdevumiem ir samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs tajā laika posmā, kad strādājāt.

Atbilde:

Ja deklarācijas sadaļā “Attaisnotie izdevumi” informācija par veiktajiem maksājumiem par izglītību jau redzama deklarācijā, tad vēlreiz iesniegt dokumentus nav nepieciešams.

Atbilde:

Nodokļa piemaksas iemesls nav oficiāla vai neoficiāla strādāšana. Piemaksa var veidoties tāpēc, ka personas  ienākumi gada laikā ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var izrādīties, ka gada laikā ticis piemērots lielāks prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Piemēram, ilgu laiku nav strādāts un tad atsākts strādāt, vai arī ievērojami palielinājušies ienākumi pret pagājušo gadu u.c. iemesli. Par šiem iemesliem un arī par to, kā samaksāt izveidojušos piemaksu, varat izlasīt šeit.

Atbilde:

Paskaidrojums parādās tad, kad ar peles kursoru norādāt uz “i” ailes kreisajā pusē.  Iesniegto attaisnoto izdevumu summa pārsniedz Jūsu pagājušajā gadā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, t.i. gada laikā nav iemaksāts tik daudz nodoklī, lai veidots pārmaksa. Taču atgādinām, ka attaisnoto izdevumu čekus savai deklarācijai var pievienot citi Jūsu ģimenes locekļi, kuri ir attiecīgajā gadā maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemēram, laulātais, bērni, mazbērni, vecāki, vecvecāki.

Atbilde:

Iesniedzot dokumentus un čekus par attaisnotajiem izdevumiem EDS sadaļā "Attaisnoto izdevumu dokumenti" vai mobilajā lietotnē "Attaisnotie izdevumi", Jums parādās lauciņš, kurā ierakstīt kompensējamo summu. Par apdrošināšanas polisi – tā jāpievieno un jāapraksta kā jebkurš cits ārstniecības attaisnojuma dokuments.

Atbilde:

"Uzmanību! Informācija par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību tiek atlasīta no VID rīcībā esošiem datiem, kurus ir iesniegušas mācību iestādes un pats nodokļu maksātājs. Lūdzu, pārbaudiet, vai atlasītie dati ir korekti un nav norādīti atkārtoti! Ja nepieciešams, atlasītos datus var precizēt vai dzēst."

Ja tas ir oranžais brīdinājums, deklarāciju joprojām ir iespējams iesniegt. Deklarāciju nevar iesniegt tikai tādā gadījumā, ja uzrāda kļūdu (brīdinājums sarkanā krāsā).

Atbilde:

Personas kodu raksta kopā - bez svītriņas.

Atbilde:

Ja deklarācija ir pieņemta (EDS neuzrādīja kļūdas paziņojumu vai brīdinājumus), viss ir kārtībā. Tajā brīdī, kad Jūsu iesniegtā deklarācija būs sasniegusi VID sistēmu, Jūs par to saņemsiet apstiprinājuma e-pastu EDS. Ja, apstrādājot Jūsu deklarāciju, VID radīsies kādi precizējoši jautājumi, VID speciālists ar Jums sazināsies.

Atbilde:

Ja vēlaties atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli iesniedzama viena deklarācija, kurā ir apvienota informācija gan par neapliekamo minimumu, gan par atvieglojumiem , gan par attaisnotajiem izdevumiem. Maksājumu čeki/kvītis ir jāpievieno iesniedzamajai gada ienākumu deklarācijai par attiecīgo gadu. Vairāk informācijas.

Atbilde:

Nē, konkrētie izdevumi nav uzskatāmi par attaisnotajiem izdevumiem. Precīza informācija par to, kāda veida izdevumi ir uzskatāmi par attaisnotajiem izdevumiem.

Atbilde:

Ja attiecīgajā gadā esat maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad gada ienākumu deklarāciju varat aizpildīt un iesniegt pati, pieslēdzoties eds.vid.gov.lv ar kādu no autorizācijas veidiem, piemēram, caur portālu Latvija.lv, izmantojot savu internetbankas paroli. Vairāk informācijas par deklarācijas aizpildīšanu un attaisnoto izdevumu deklarēšanu.

Jūsu pārmaksātos nodokļus par ārstniecības izdevumiem savai deklarācijai var pievienot un atgūt arī Jūsu laulātais, bērni/mazbērni, vecāki/vecvecāki. Ja Jums ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, to var piemērot arī brāļi vai māsas.

Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nevar ieskaitīt izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem. Precīza informācija par to, kāda veida izdevumi ir uzskatāmi par attaisnotajiem izdevumiem.

Atbilde:

Sagatavojot gada ienākumu deklarāciju EDS, informācija no privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām jau ir iekļauta deklarācijas D 7.rindā, ja vien šī informācija ir VID rīcībā.

Atbilde:

Lai reģistrētos par EDS lietotāju tiešsaistē, bez VID starpniecības, ir iespējams izmantot kādu no www.latvija.lv piedāvātajām autentificēšanās iespējām – internetbanku, elektronisko identifikācijas karti (eID) vai drošu elektronisko parakstu (eParakstu).

Ja pieslēgšanās EDS nepieciešama gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai, deklarācijas veidlapu iespējams izdrukāt un iesniegt, nosūtot VID pa pastu.

Kad tiks atsākta klientu apkalpošana klātienē, iesniegumu par EDS lietotājvārda un paroles piešķiršanu būs iespējams aizpildīt un iesniegt VID klientu apkalpošanas centros.

Atbilde:

Ja attiecīgajā gadā neesat maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli vai gada laikā nav iemaksāts tik daudz nodoklī, lai veidotos pārmaksa un Jūsu zobārstniecības izdevumi nav iekļauti kāda Jūsu ģimenes locekļa, kurš ir attiecīgajā gadā maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, gada ienākumu deklarācijā, Jums ir tiesības iesniegt deklarāciju par 2022.gadu un zobārstniecības izdevumus attiecināt uz nākamo triju taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā.

Atbilde:

Ja mazbērns attiecīgajā gadā ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad var pievienot vecvecāku attaisnoto izdevumu čekus savai gada ienākumu deklarācijai.

Atbilde:

Iedzīvotāju ienākuma nodokli var ērti samaksāt EDS sadaļā “Maksājumi” vai arī veikt maksājumu, izmantojot internetbanku.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

konta numurs: LV33TREL1060000300000.

Vienotajā nodokļu kontā iemaksātā nauda automātiski sedz nodokļu maksājumus (pirmo sedz senāko maksājumu), tādēļ maksājuma uzdevumā norādītā informācija un papildus iesniegtie dokumenti neietekmē šo kārtību. 

Par nodokļa piemaksas izveidošanās iemesliem un arī par to, kā samaksāt izveidojušos piemaksu.

Atbilde:

Pievienojot maksājumu dokumentus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus daļēji ir apmaksājusi apdrošināšanas sabiedrība, GID sākot ar 2022.gadu jānorāda veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukums un apdrošināšanas periods.

Atbilde:

Ņemot vērā, ka pārmaksa vai iemaksa uz saistību attiecinās tās uzrādīšanas brīdī, konkrētajā gadījumā precizējuma iesniegšanas dienā, kad tiek deklarēts papildus maksājamais nodoklis, bet nodokļa samaksas termiņš konkrētai deklarācijai nav mainījies, tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu.

Atbilde:

Vienlaikus ar vienoto kontu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē tika ieviests uzkrāšanas princips. Uzkrāšanas princips ir grāmatvedības uzskaites princips, saskaņā ar kuru darījumi un citi notikumi tiek atzīti tad, kad tie rodas (un nevis tikai tad, kad tiek saņemta vai samaksāta nauda vai tās ekvivalenti). Šajā sakarā darījumus un notikumus reģistrē to periodu grāmatvedības reģistros un uzrāda to periodu finanšu pārskatos, uz kuriem tie attiecas.

Tādējādi, saistībā ar no 2021.gada 1.janvāra ieviesto uzkrājuma principu, VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē jebkuras deklarācijas iesniegšanas brīdis būtiski maina nodokļu nomaksas stāvokli, jo tikai ar deklarācijas iesniegšanas brīdi par budžetā samaksātu nodokli uzskatāms priekšlaikus vienotajā kontā izdarīts maksājums.

Ņemot vērā minēto, informējam, ka iemaksas  vai nodokļu pārmaksa attiecinās pret saistību gadījumā, kad tiek iesniegts kavēta (nesavlaicīgi iesniegta) par iepriekšējo periodu saistības uzrādīšanas brīdī un tiek aprēķināta nokavējuma nauda par periodu no aprēķinātā nodokļa samaksas termiņa līdz nodokļa samaksas dienai, kas konkrētā gadījumā ir nesavlaicīgi iesniegtās deklarācijas iesniegšanas diena.

Atbilde:

Informāciju par savu radinieku e-kvītīm var pielasīt savā gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumā. Spiežat pogu "Pievienot maksājuma dokumentu", izvēlieties “Ārstniecība” kā attaisnoto izdevumu veidu, Vārds, uzvārds un personas kods un radniecības pakāpi, logā “Numurs” ievadiet e-kvīts numuru (ar lieliem burtiem) un spiežat uz pogas “Meklēt e-kvīti” – ja e-kvīts ir iesniegta VID, tās informācija tiks pielasīta.

Attaisnotie izdevumi ģimene

Atbilde:

Informācija par e-kvītīm ir apskatāma katras konkrētās personas Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”, izvēlnē “Uz sākumu” sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti” izvēlnē "Apskatīt pievienoto dokumentu sarakstu".

Attaisnotie izdevumi

Atbilde:
Informācija par e-kvītīm automātiski pielasās tikai par pašu deklarācijas iesniedzēju.

Atbilde:


Attaisnojuma izdevumos informācija par e-kvīti attēlojas tajos gadījumos, kad par to ir iesniegta precīza informācija no pakalpojuma sniedzēja. Informācija tiek iesniegta reizi ceturksnī.

Atbilde:

Nē, ja informācija par e-kvīti jau ir iesniegta no pakalpojuma sniedzēja, tad pašam to darīt nav nepieciešams. Pārliecināties par to vai Jūsu informācija ir iesniegta vai nav var EDS sadaļas “Attaisnoto izdevumu dokumenti” izvēlnē "Apskatīt pievienoto dokumentu sarakstu".

Attaisnotie izdevumi

Atbilde:
Informācija Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegta vienu reizi ceturksnī.

Atbilde:

Informācija būs pieejama sadaļas “Attaisnoto izdevumu dokumenti” sadaļas izvēlnē "Apskatīt pievienoto dokumentu sarakstu", izvēlnē “Uz sākumu” vai Gada ienākumu deklarācijas pielikumā D4 un atjaunojas katru ceturksni.

Attaisnotie izdevumi

Atbilde:
Attaisnoto izdevumu krātuvē attēlojas informācija par katras konkrētās personas e-kvītīm, par kurām iesniegtas atskaites no pakalpojumu sniedzējiem.

Attaisnotie izdevumi

Atbilde:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Bez ārstniecības un izglītības, nodokli var atgūt arī par attaisnotajiem izdevumiem kvalifikācijas celšanai, bērnu interešu izglītībai, ziedojumiem un dāvinājumiem sabiedriskā labuma organizācijām un politiskajām partijām, kā arī iemaksām privātajos pensiju fondos, uzkrājošajai dzīvības apdrošināšanai. 

Atbilde:

Pievienojot maksājumu dokumentus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ir jānorāda vai konkrētajā gadā bijis veselības apdrošināšanas līgums. Ja ir bijis, tad jānorāda veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukums un apdrošināšanas periods.