Lai saņemtu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) atmaksu, nodokļa maksātājs VID iesniedz iesniegumu (sagatavotu brīvā formā) UVTN atmaksai, kurā norāda:

 • automobiļa marku,
 • automobiļa modeli,
 • automobiļa reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa UVTN atmaksu,
 • periodu (norādot arī mēnešu skaitu), par kuru pieprasa UVTN atmaksu;
 • UVTN atmaksas pieprasīšanas iemeslu;
 • bankas norēķinu kontu.

Sagatavoto iesniegumu var iesniegt:

 • rakstiskā veidā klātienē VID klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot to pa pastu;
 • ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) starpniecību, izvēloties dokumentu grupas “Citi” sadaļu “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam” vai izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID” (kategorija – Paziņojums VID).

EDS dokumentiem bez elektroniska paraksta ir juridisks spēks pat tad, ja neparaksta to ar elektronisko parakstu.

UVTN atmaksā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Iesniegumu par pārmaksātās UVTN summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai nodokļa maksātājam ir tiesības iesniegt triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa t.i., ne vēlāk kā trīs gadus pēc transportlīdzeklim noteiktā transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates termiņa attiecīgajā kalendārajā gadā.

  UVTN VID atmaksā šādos gadījumos:

 • ja UVTN maksātājs savā īpašumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts UVTN, attiecīgā taksācijas perioda laikā noņem no uzskaites norakstīšanai;
 • ja UVTN maksātājs savā turējumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts UVTN, nodod atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam;
 • ja UVTN maksātāja īpašumā vai turējumā reģistrētajam transportlīdzeklim, par kuru samaksāts UVTN, attiecīgā taksācijas perioda laikā iestājas atbrīvojums no UVTN maksāšanas. Detalizēti par atbrīvojumiem no UVTN maksāšanas skatīt šeit.

Šajā sadaļā šobrīd nav pieejamas veidlapas un iesniegumi.