Atbildība par likuma prasību pārkāpšanu

 Publicēts: 18.10.2019. 10.08


Apakšsadaļu izvēlne

Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (likums) prasību pārkāpumiem nodokļu maksātājiem var tikt piemērotas sankcijas:

  1. Ja likuma subjekts atbilstoši likumā noteiktajam:
  • nav sniedzis VID likumā paredzēto informāciju noteiktajā termiņā;
  • nav iecēlis vienu vai vairākus darbiniekus, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par šā likuma prasību ievērošanu;
  • nav ieviesis iekšējās kontroles sistēmu;
  • nav veicis klienta izpēti, darījumu attiecību un darījumu uzraudzību;
  • nav nodrošinājis darbiniekiem apmācības;
  • nav ziņojis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam par neparastu vai aizdomīgu finanšu darījumu;
  • par katru no šādiem pārkāpumiem var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 78.panta pirmo daļu.
  1. Ja likuma subjekts nav ziņojis Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā, fiziskai vai juridiskai personai tiek piemērots naudas sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 165.4 panta otro un trešo daļu “Neziņošana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem”.

Informācija par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem piemērotajām sankcijām

Statistika par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas  likuma subjektiem piemērotajām sankcijām