Kases aparāti un kases sistēmas

 Publicēts: 12.10.2018. 15.16


Apakšsadaļu izvēlne

(!) VID vienotajā datu bāzē reģistrētās nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas skaties ŠEIT.


Rokasgrāmata “Kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas lietotāja pienākumi


Saņemot no darījuma partnera (pircēja, klienta) samaksu par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm, dāvanu kartēm vai citiem maksājumu apliecinājumiem, saņemto samaksu reģistrē kases aparātā, darījuma partnerim izsniedzot kases čeku. Tikai atsevišķos gadījumos ir pieļaujama kases aparātu nelietošana saņemtās samaksas reģistrēšanai. Šajos izņēmuma gadījumos kā samaksu apliecinošu dokumentu izsniedz VID reģistrētu kvīti, VID reģistrētu biļeti vai citu noteiktu samaksu apliecinošu dokumentu, vairāk šeit.

Saņemtās samaksas reģistrēšanai drīkst lietot tikai tādu kases aparātu, kura tehniskās prasības atbilst Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” (vai saskaņā ar šo noteikumu 74. un 75.punktu – Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.133 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”) noteiktajām prasībām un kas:

  • ir reģistrēts VID konkrētam nodokļu maksātājam;
  • nodrošina visu kases čekiem, X un Z pārskatiem noteikto rekvizītu norādīšanu;
  • ir noplombēts ar VID stingrās uzskaites plombām tā, lai nebūtu iespējams iejaukties kases aparāta konstrukcijā un programmā.

Lai VID reģistrētu saimnieciskās darbības veidam atbilstošu kases aparātu, nodokļu maksātājs iesniedz kases aparāta tehnisko pasi. Savukārt, reģistrējot taksometra skaitītāju, iesniedz ne tikai tehnisko pasi, bet arī pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, kā arī uzrāda SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” vai SIA “Metroloģijas laboratorija” veikto atzīmi tehniskajā pasē par skaitītāja verificēšanu.