Pirkumi (komerciāli sūtījumi)

 Publicēts: 16.07.2021. 16.26


Apakšsadaļu izvēlne

 Zemas vērtības preču sūtījumi


Komerciāls sūtījums ir preču sūtījums no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ko:

 1. juridiska persona (piemēram, internetveikals, platforma) sūta privātpersonai, ar vai bez samaksas;
 2. privātpersona sūta citai privātpersonai par samaksu (piemēram, izmantojot eBay);
 3. juridiska persona sūta citai juridiskajai personai.

Ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 150 EUR, tas tiek atbrīvots no muitas nodokļa.

Pievienotās vērtības nodoklis par komerciālā sūtījumā saņemtām precēm jāmaksā neatkarīgi no preču vērtības.

Piemēram, ja saņēmējs Latvijā saņem komerciālu sūtījumu – vienu preci no Ķīnas 20 EUR vērtībā, muitas nodoklis par šo sūtījumu nav jāmaksā, bet  jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis.

 

Preču vērtība (eiro)

PVN

Muitas nodoklis

0,01 ≤ 150

+

-

˃150

+

+


Neatkarīgi no preču daudzuma un vērtības atbrīvojumi no nodokļiem netiek piemēroti šādām sūtījumos esošajām precēm:

 • alkoholam;
 • smaržām un tualetes ūdeņiem.
   

Tabakas izstrādājumus elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus aizliegts pārdot un iegādāties ar distances līguma palīdzību¹, tas ir, internetveikalos un platformās. Līdz ar to sūtījumos šādas preces saņemt nav atļauts.

Par pirkumam internetveikalā pievienotajām bezmaksas «dāvanām», kas nosūtītas tirdzniecības veicināšanas pasākumu ietvaros, nav jāmaksā nodokļi un tās nav atsevišķi jādeklarē.

Ja prece iegādāta, maksājot par to ar internetveikalā uzkrātiem bonusa punktiem, muitas maksājumi jāveic no pilnās preces cenas.


(!) Ievērībai

Iepērkoties internetā, pastāv risks neapzināti iegādāties pazīstamu zīmolu pakaļdarinājumus. Tas galvenokārt attiecas uz mobilajiem tālruņiem un to aksesuāriem, rokassomiņām, apģērbiem, dažādām elektroprecēm, medikamentiem. Viltotas preces parasti ir zemākas kvalitātes un krietni lētākas nekā oriģinālie izstrādājumi, un tās var apdraudēt patērētāju veselību un drošību.

Muitas kontroles  laikā konstatējot šādas preces, tās tiek aizturētas un tiek veiktas pārbaudes, vai nav pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. Ja preces izrādās viltotas, tās tiek iznīcinātas. Par tādu preču, kurām noteikti aizliegumi un ierobežojumi, vai par viltotu vai pirātisku preču deklarēšanu muitas procedūrai "laišana brīvā apgrozībā" deklarētājam — fiziskajai personai — piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām (līdz 2000 EUR), bet deklarētājam — juridiskajai personai — brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņsimt naudas soda vienībām (līdz 4 000 EUR).  /Muitas likums, 29.panta 15.daļa/

_______

¹ Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8.panta otrā daļa

 

 • Nodokļu aprēķināšana un atbrīvojumu piemērošana
  • Atbrīvojumus no muitas nodokļa visā Savienības muitas teritorijā nosaka Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem.  

   Nosakot  to, vai zemas vērtības sūtījumam ir piemērojams paredzētais atbrīvojums,  tiek ņemta vērā  tikai preču vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos, piemēram, rēķinā, pasta deklarācijā vai citā dokumentā.

   Piemēram: ja dokumentos norādīta preču vērtība ir 147 EUR, piegādes izmaksas 35 EUR, tad sūtījums ir atbrīvots no muitas nodokļa, bet tiek aplikts ar PVN 21%.

   Savukārt aprēķinot nodokļus par komerciālo sūtījumu, tiek ņemta vērā gan preču vērtība, gan piegādes, apdrošināšanas un citas izmaksas, kas saistītas ar konkrēto sūtījumu. Ar PVN  ir apliekama noteiktā preces muitas vērtība² (preces vērtība + izmaksas, kas saistītas  piegādi), pieskaitot aprēķinātā muitas nodokļa summu.
    

   Piemēram: sūtījumā no ASV ir apģērbi 200 EUR vērtībā, piegādes izmaksas ir 2 EUR. Par precēm tiek aprēķināts muitas nodoklis 12% no 202 EUR (preces vērtība 200 EUR + piegādes izmaksas 2 EUR) = 24,24 EUR. Pēc tam par sūtījumu tiek aprēķināts PVN 21% no 226,24 EUR (200+2+24,24) = 47,51 EUR.  Tātad nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par sūtījumu ir 71,75 EUR.   

   _________

   ² Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas Regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 139.pants: pasta maksājumus, ko saistībā ar precēm, kuras sūta pa pastu, iekasē līdz galamērķa vietai, iekļauj šo preču muitas vērtībā, izņemot Savienības muitas teritorijā iekasētus papildu pasta maksājumus.

 • Konti nodokļu samaksai par pasta sūtījumos saņemtām precēm
  • Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ, noformējot deklarāciju, nav iespējams samaksāt muitas maksājumus tiešsaistē (t.i. EDS aizpildītajā deklarācijā nospiežot pogu “Maksāt”), aprēķinātie nodokļi ir jāieskaita atbilstošajos muitas maksājumu kontos, piemēram, izmantojot internetbanku. Šādā gadījumā katra veida nodoklis ir jāieskaita atsevišķā kontā.  
    

   LV32TREL1060000611000

   Ievedmuitas nodoklis

    

    

    

   Saņēmēja nosaukums: Valsts kase

   Saņēmēja reģ.nr.: 90000050138

   BIC kods: TRELLV22

   LV66TREL1060000513000

   Pievienotās vērtības nodoklis

   Konti akcīzes nodokļa ieskaitīšanai:

   LV65TREL1060000533000

   • kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem

   LV02TREL1060000532000

   • alum

   LV36TREL1060000531000

   • pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem