Citi Eiropas Savienības normatīvie akti

 Publicēts: 09.01.2019. 09.42


Apakšsadaļu izvēlne
Muitas nodokli piemēro saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenkla­tūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma ikgadējiem grozījumiem.

 

No 2019.gada 1.janvāra spēkā ir Komisijas 2018.gada 11.oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr.2018/1602, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu” (OJ L 273, 31.10.2018).