Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksātāji:

 • persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir vai tiek reģistrēts transportlīdzeklis, kas ir transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts;
 • persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētam transportlīdzeklim, kas ir transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts, Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes;
 • persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kura dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstī reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts


Ar transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli apliek visus transportlīdzekļus, izņemot:

 • traktortehniku;
 • automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus;
 • tramvajus;
 • trolejbusus;
 • bezceļa transportlīdzekļus;
 • sniega motociklus;
 • mopēdus;
 • velosipēdus.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, kas atkarīgas no transportlīdzekļa veida un tā tehniskajiem parametriem, ir noteiktas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 4.pantā.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par kārtējo kalendāra gadu un iepriekšējiem kalendāra gadiem (ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendāra gadiem nav maksāts) līdz termiņam, kad transportlīdzeklim jāveic valsts tehniskā apskate.

Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju, īpašnieka maiņas reģistrāciju, turētāja reģistrāciju, transportlīdzekļa pārbūves reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, neveic, ja nav samaksāts nodoklis par kārtējo kalendāra gadu un iepriekšējiem kalendāra gadiem gadījumā, kad iepriekšējos kalendāra gados transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par

 • vienu transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts īpašumā, turējumā vai valdījumā Sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.
 • vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš ir vai tiek reģistrēts personai ar invaliditāti īpašumā, turējumā vai valdījumā;
 • diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecībai (vai personas, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas) īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli;
 • transportlīdzekli, kuru noraksta vai arī noraksta vienlaikus ar citu reģistrācijas darbību;
 • operatīvo transportlīdzekli;
 • laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;
 • periodu, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijis atzīts par bezīpašnieka mantu;
 • laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu;
 • laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārvalstīs;
 • transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas nāves brīža līdz īpašnieka maiņas vai valdītāja reģistrācijas brīdim;
 • vēsturisko spēkratu;
 • sporta transportlīdzekli;
 • laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, vai arī transportlīdzeklis izslēgts no reģistra;
 • transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulatora, kondensatora, spararata vai ģeneratora);
 • vieglo transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu vieglo transportlīdzekli;
 • transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes;

Aprēķinot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, nodokļa maksātājam piemēro šādus atvieglojumus:


 • Iekšlietu ministrijas iestāde par tai piederošu transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli) nodokli maksā 50 procentu apmērā;
 • Aizsardzības ministrijas padotībā esoša institūcija vai Nacionālie bruņotie spēki par tiem piederošu transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli) nodokli maksā 50 procentu apmērā;
 • pašvaldības policija par tai piederošu transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli) nodokli maksā 50 procentu apmērā;
 • lauksaimniecības produktu ražotāji par kravas automobili un piekabi vai puspiekabi, kas paredzēta kravas pārvadāšanai, nodokli maksā 25 procentu apmērā (ja tiek ievēroti Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta ceturtās daļas nosacījumi).

 

Daudzbērnu ģimene par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli maksā nodokli par attiecīgo kalendāra gadu 50 procentu apmērā.