Likums Pieņemts Stājas spēkā
Pievienotās vērtības nodokļa likums 29.11.2012. 01.01.2013.

Eiropas Savienībā pievienotās vērtības nodokli regulē arī Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regula (ES) Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas ir tieši piemērojama, un Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas ir dalībvalstīm saistoša, bet nav tieši piemērojama. Minētā regula un direktīva ir pieejama Eiropas Savienības tiesību elektroniskajā datubāzē (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html).
Aicinām izmantot regulas un direktīvas konsolidētās versijas, kurām minētajā datubāzē var piekļūt, izmantojot šādu algoritmu:
1.

es_tiesibas.png

2.

tiesibu_akti.png

3. Lodziņos “gads” un “numurs”, jāievada regulas vai direktīvas pieņemšanas gads un numurs.

aizpildamie_lodzini.png

4. Jāuzklikšķina nevis uz regulas vai direktīvas nosaukuma, bet gan uz saites “Pašreizējā konsolidētā versija” datuma.

pasreizeja_konsolid_versija.png

Analoģiski jārīkojas, lai iegūtu regulas konsolidēto versiju, tikai 3.solī  jānorāda gads: 2011 un numurs: 282, kā arī jāatzīmē “visas regulas”.

visas_regulas.png