Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā (ja deklarācijas labojums vai precizējums izriet no transfertcenas korekcijas, — piecu gadu laikāpēc Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., pēctaksācijas perioda 23.datums)

piemēram, 2022.gada jūlija UIN deklarācijas precizēšanas termiņš vispārīgā gadījumā (triju gadu laikā) beigsies 2025.gada 23.augustā 

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā
Iepriekš iesniegtā deklarācija ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.
Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”.

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē
VID metodiskais materiāls 

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
Ja pārskatu iesniedz par nerezidenta ienākumiem, no kuriem ieturēts UIN izmaksas brīdī – var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā pēc Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., nākamā mēneša 23.datums)

Ja pārskatu iesniedz par nerezidenta ienākumiem, no kuriem UIN izmaksas brīdī nav jāietur - pārskata labojuma/precizējuma iesniegšanai nav ierobežojumu

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā
Iepriekš iesniegtais pārskats ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.
Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”.  

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē
VID metodiskais materiāls