Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. 


Ko apliek ar dabas resursu nodokli?


 • dabas resursus;
 • zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu;
 • atkritumu apglabāšanu un piesārņojošu vielu emisiju vidē;
 • emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā;
 • videi kaitīgas preces;
 • iepakojumu un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus;
 • tekstilizstrādājumus;
 • radioaktīvās vielas;
 • ogles;
 • koksu un lignītu;
 • transportlīdzekļus;
 • uguņošanas ierīces u.c.

Kas maksā dabas resursu nodokli?


Tie kuri:

 • iegūst vai realizē ar nodokli apliekamus dabas resursus;
 • izmanto zemes dzīļu derīgās īpašības;
 • emitē vidē piesārņojošas vielas vai apglabā atkritumus;
 • lieto ūdens resursus elektroenerģijas ražošanai;
 • realizē vai izmanto saimnieciskajā darbībā videi kaitīgas preces u.c.

Dabas resursu nodokļa piemērošanas un administrēšanas kārtība, likmes, kā arī citi nosacījumi ietverti likumā “Par dabas resursu nodokli” un Ministru kabineta noteikumos, papildus jāievēro Iepakojuma likums un Ministru kabineta noteikumi.