VID ir pienākums tīmekļvietnē publicēt sarakstu par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem par:

  • valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā
  • deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu
  • nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā
  • valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšanu noteiktā termiņā

Pienākums informēt sabiedrību noteikts likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 31. panta pirmajā daļā.

Informācija institūcijas tīmekļvietnē ir pieejama ne ilgāk kā gadu no dienas, kad attiecīgais lēmums izpildīts.