Akcīzes nodokļa nodrošinājumi

 Publicēts: 27.08.2021. 09.45


Apakšsadaļu izvēlne
 • Akcīzes nodokļa vienreizējais nodrošinājums
  • Akcīzes nodokļa vienreizējais nodrošinājums ir nodokļa maksātāja iesniegts finansiāls garants (iemaksāta drošības nauda, iesniegta apdrošināšanas polise vai kredītiestādes galvojums), ar kuru tas apņemas segt iespējamo akcīzes nodokļa parādu 100% apmērā, ja pēc akcīzes preču saņemšanas par tām netiek samaksāts akcīzes nodoklis. Akcīzes nodokļa vienreizējais nodrošinājums nepieciešams, ja plānota vienreizēja akcīzes preču saņemšana no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai atsevišķos gadījumos – preču nosūtīšana atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā.


   Saņemšana


   Lai saņemtu akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecību, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāaizpilda strukturēta iesnieguma veidlapa un jāiemaksā drošības nauda Valsts kases kontā Nr. LV65TREL813105600400B, vai jāpievieno elektroniski parakstīta apdrošināšanas polise vai kredītiestādes galvojums.

   Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecību izsniedz elektroniska dokumenta veidā ar derīguma termiņu uz diviem mēnešiem.

   Lai izpildītu ar vienreizējā nodrošinājuma uzņemtās saistības un to varētu izmantot jaunas vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, VID EDS jāaizpilda strukturēta iesnieguma veidlapa akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības anulēšanai.

   Lai saņemtu atpakaļ drošības naudu, VID EDS jāiesniedz iesniegums, adresējot to VID Nodokļu pārvaldes Akcīzes  daļas Pārvietošanas un nodrošinājumu kontroles nodaļai.

   Ja uzņemtās saistības ir izpildītas, pēc iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā VID pārskaita iemaksāto drošības naudas summu šādā secībā:

   akcīzes nodokļa parāda segšanai;

   • akcīzes nodokļa maksājumiem, kuru samaksas termiņi ir pagarināti;
   • citu nodokļu vai valsts nodevu maksājumu parādu segšanai;
   • turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem;
   • uz nodrošinājuma iesniedzēja norādīto kontu.

    

   Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām kontaktēties ar VID Nodokļu pārvaldes Akcīzes daļas Pārvietošanas un nodrošinājumu kontroles nodaļu pa tālr. 67120127, 67120108, 67120128.

 • Akcīzes nodokļa vispārējais nodrošinājums
  • Akcīzes nodokļa vispārējais nodrošinājums ir nodokļa maksātāja iesniegts finansiāls garants (iemaksāta drošības nauda, iesniegta apdrošināšanas polise vai kredītiestādes galvojums), ja saņemta speciālā atļauja (licence) darbībām ar harmonizētajām akcīzes precēm (naftas produktiem, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem) atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā, ar kuru tas apņemas segt iespējamo akcīzes nodokļa parādu, kas izveidojies akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības darbības laikā un nav nomaksāts likumā “Par akcīzes nodokli” noteiktajā kārtībā.

   Lai saņemtu vispārējā nodrošinājuma apliecību, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāaizpilda strukturēta iesnieguma veidlapa un jāpievieno elektroniski parakstīta apdrošināšanas polise vai kredītiestādes galvojums, vai jāiemaksā drošības nauda Valsts kases kontā Nr.LV65TREL813105600400B.

   Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma izmantošanas, administrēšanas, piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra noteikumi Nr.72 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”.

   Vispārējā nodrošinājuma apliecību izsniedz elektroniska dokumenta veidā. Vispārējā nodrošinājuma apliecības derīguma termiņš nepārsniedz polisē vai kredītiestādes galvojumā norādīto derīguma termiņu, taču nav ilgāks par 12 mēnešiem no vispārējā nodrošinājuma apliecības spēkā stāšanās dienas. Savukārt, ja komersants veic tikai drošības naudas iemaksu, vispārējā nodrošinājuma apliecība ir derīga uz nenoteiktu laiku.

    

   Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām kontaktēties ar VID Nodokļu pārvaldes Akcīzes daļas Pārvietošanas un nodrošinājumu kontroles nodaļu pa tālr. 67120127, 67120108, 67120128.

 • Kredītiestādes un apdrošināšanas akciju sabiedrības, kurām piešķirts akcīzes nodokļa nodrošinātāja statuss
  • Akcīzes nodokļa nodrošinātāja statuss piešķirts šādām kredītiestādēm un apdrošināšanas akciju sabiedrībām:

   • Akciju sabiedrība “PrivatBank” NMR 50003086271
   • Akciju sabiedrība "Citadele banka" NMR 40103303559
   • Akciju sabiedrība "SEB banka" NMR 40003151743
   • Akciju sabiedrība “LPB Bank” NMR 50103189561
   • Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" NMR 40003074497
   • Akciju sabiedrība "AS INDUSTRA BANK" NMR 40003194988
   • Akciju sabiedrība "Swedbank" NMR 40003074764
   • OP Corporate Bank plc NMR 0199920-7, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland (pārstāvis OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā NMR 40103212230)
   • “Luminor Bank” AS Latvijas filiāle (NMR kods 40203154352), pilnvarotā persona Igaunijas Republikā reģistrētai kredītiestādei “Luminor Bank” AS
   • Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" NMR 40003563375
   • Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Ergo Insurance SE Latvijas filiāle" NMR 40103599913
   • Philip Morris International Insurance (Ireland) IE6554148D
   • Apdrošināšanas akciju sabiedrība "ADB Gjensidige" Latvijas filiāle NMR 40103595216
   • Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Baltijas Apdrošināšanas nams" NMR 40003494976
   • Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Balta" NMR 40003049409
   • Apdrošināšanas akciju sabiedrība  "BTA Baltic Insurance Company" NMR 40103840140
   • International Insurance Company of Hannover SE (tās pilnvarotā persona SIA “Marine Underwriting Services” (NMR kods 40103608205))
   • ​Akciju sabiedrība “Signet BANK” NMR 40003076407
   • Akciju sabiedrība “BlueOrange Bank” NMR 40003551060