Informatīvs attēls
Informatīvs attēls

Čeku loterija norisinājās no 2019. gada vasaras līdz 2022.gada beigām. Loteriju saskaņā ar tai īpaši izveidotu likumu organizēja Valsts ieņēmumu dienests.

Loterijas mērķis

Čeku loterijas mērķis bija veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot kultūras maiņu sabiedrībā.

Nosacījumu dalībniekiem

Čeku loterijā varēja piedalīties ikviens iedzīvotājs, reģistrējot čekus, kvītis un rēķinus par Latvijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem vismaz 5 eiro vērtībā.

Balvas dalībniekiem

Loterijas dalībnieki ik mēnesi varēja laimēt vienu laimestu 10 000 eiro vērtībā, trīs laimestus 5000 eiro vērtībā un trīsdesmit piecus laimestus 100 eiro vērtībā. Savukārt gada izlozē tika izlozēts viens laimests 20 000 eiro vērtībā, četri laimesti 10 000 eiro vērtībā un pieci laimesti 2000 eiro vērtībā.

Tāpat katru mēnesi tik izlozētas arī balvas, ko spēlētajiem piedāvā VID Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki.

No 2021.gada 1.aprīļa Valsts ieņēmumu dienests, ņemot vērā valsts nodokļu nomaksas veicināšanas prioritātes, ik ceturksni definēja vienu nozari, ar kuras čekiem būs iespēja piedalīties īpašā nozaru čeku izlozē un laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā.

Pienesums Latvijas budžetam

Trīs ar pusi gadu laikā loterijā piedalījās 241 189 dalībnieki, iesniedzot kopumā 41,8 miljonus čeku, kvīšu, biļešu un tiešsaistes pirkumu rēķinu. No šiem maksājumu dokumentiem iegūtā informācija un VID darbs ar uzņēmējiem ir ļāvis palielināt valsts budžeta ieņēmumus kopumā par 10,9 miljoniem eiro.

Analizējot iedzīvotāju iesniegtos čekus, VID ieguva informāciju par uzņēmumu nedeklarētajiem ienākumiem, no kuriem nebija nomaksāti nodokļi. Tā pēc VID aicinājuma uzņēmumi ir precizējuši 2 749 PVN deklarācijas, uzrādot iepriekš neuzrādītos ieņēmumus. Tāpat tika atklāti gadījumi, kad uzņēmumi darbojas ar nereģistrētiem kases aparātiem, kad pakalpojumus sniedz uzņēmumi, kuriem ir apturēta saimnieciskā darbība, vai kad uzņēmumi nelegāli nodarbina darbiniekus un izmaksā “aplokšņu algas”.

Kopumā loterijas norises laikā uzņēmumu papildu deklarētie ieņēmumi, kā arī VID aprēķinātā netiešā ietekme jeb uzņēmumu godprātīgāka rīcība, iedzīvotājiem aktīvāk pieprasot čekus, ļāvusi valsts budžeta ieņēmumus palielināt par 10,9 miljoniem eiro. Šie ieņēmumi vēl var pieaugt, jo VID turpina analizēt iedzīvotāju 2022. gadā iesniegtos čekus.