Valsts ieņēmumu dienests publicē XML shēmas struktūru ziņu pieprasīšanai kontu reģistram (skat. datni GetAccountRegister.xsd).

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši reģistra lietotājam piešķirtajām tiesībām var atšķirties:

  • atgriežamo reģistra ziņu apjoms;
  • reģistra ziņu pieprasīšanas parametri (t.sk. iespēja pieprasīt reģistra ziņas pēc daļēji norādītās parametra vērtības).

Saskaņā ar Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumu Nr.186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju” 27.punktu pēc šo noteikumu 22.punktā minēto reģistra lietotāju pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests izsniedz reģistra sistēmas dokumentāciju, kurā ir aprakstīts Valsts ieņēmumu dienesta risinājums, lai saņemtu ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes, un šī risinājuma izmantošanas priekšnosacījumi, saskaņā ar kuriem reģistra lietotājam jāveic nepieciešamie reģistra lietotāja informācijas sistēmas pielāgošanas darbi integrācijai ar minēto Valsts ieņēmumu dienesta risinājumu.

Informējam, ka ar 2018.gada 15.novembri veiktas izmaiņas:

  • fizisko personu aprakstošajā XML shēmas struktūrā, saskaņā ar kurām kontu reģistram var iesniegt ziņas par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, norādot tikai uzvārdu (attiecīgā elementa minimālais garums ir viens simbols), un par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, norādot vārdu un/vai uzvārdu (attiecīgā elementa minimālais garums ir viens simbols);
  • konta veidu aprakstošajā XML shēmas struktūrā, saskaņā ar kurām kontu reģistram var iesniegt ziņas par ieguldījumu kontiem. Vēršam uzmanību, ka no 2018.gada 15.novembra, iesniedzot ziņas kontu reģistram, konta veids nav obligāti norādāms, ja konts ir pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts, bet ir obligāti norādāms, ja konts ir ieguldījumu konts (deposit – ieguldījumu konts). Savukārt no 2019.gada 15.janvāra konta veids ir obligāti norādāms visos gadījumos, t.sk. ja konts ir pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts (other – cits vai demandDeposit – pieprasījuma noguldījuma konts, payment – maksājuma konts).

Ņemot vērā minēto, kontu reģistra lietotāji saņems ziņas par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas rezidents, kuram ir norādīts tikai uzvārds, par konta turētāju – fizisko personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, kuram ir norādīts vārds un/vai uzvārds, kā arī par konta veidu (other – cits, demandDeposit – pieprasījuma noguldījuma konts, payment – maksājuma konts vai deposit – ieguldījumu konts). Ziņas par ieguldījumu kontiem var saņemt tikai Kontu reģistra likumā noteiktie kontu reģistra lietotāji.

Jautājumus par XML shēmu struktūru un Valsts ieņēmumu dienesta risinājumu, lai saņemtu ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes, lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi konturegistrs@vid.gov.lv.