Kopš 2015.gada 1.janvāra Latvijas valsts ģerbonis ir valsts pārvaldes iestāžu, tai skaitā VID vizuālās identitātes pamatelements. Saskaņots valsts iestāžu vizuālais tēls, kas sakņojas vēsturiskos valsts simbolos mūsdienīgā grafiskā izpildījumā, ir apliecinājums tam, ka valsts pārvaldes mērķis ir strādāt kā vienotam veselumam sabiedrības labā, ievērojot vērtības un principus, kas caurvij Latvijas karogu, himnu un ģerboni.

Jaunās vizuālās identitātes trīs pamatelementi ir: 

  • Latvijas valsts ģerbonis;
  • burtveidols jeb fonts;
  • krāsa.

Plašāka informācija par valsts pārvaldes ieviesto grafisko standartu  ir pieejama Ministru kabineta tīmekļa vietnē, turpat lejupielādei pieejams arī grafiskais standarts. 

Ministru kabinets, Valsts kanceleja un ministrijas izmanto lielo valsts ģerboni, padotības institūcijas, tajā skaitā VID, – papildināto mazo valsts ģerboni.

Burtveidols jeb fonts – valsts iestāžu, tajā skaitā VID, nosaukums jaunajā vizuālajā identitātē ir veidots, izmantojot Latvijā radītu burtveidolu jeb fontu Robusta TL Pro Regular, kas nav paredzēts ikdienas lietošanai. VID informatīvajos un digitālajos materiālos, kā arī e-pasta vēstuļu tekstā un paraksta zonā tiek lietots burtveidols Verdana.

VID oficiālajos dokumentos turpina izmantot burtveidolu Times New Roman.

Krāsa – elements, kas ir attiecīgās iestādes atšķirības zīme. Katram resoram ir noteikta sava krāsa. VID, kā arī citām Finanšu ministrijas resora iestādēm tā ir Latvijas īrisa zilā krāsa.

VID izmanto papildināto mazo Latvijas valsts ģerboni savienojumā ar nosaukumu “Valsts ieņēmumu dienests” gan horizontālā, gan vertikālā izvietojumā.


Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām vērsties VID Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļā: