Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir svarīgi savas klientu pašapkalpošanās informācijas sistēmas veidot piekļūstamas ikvienam. Viena no klientu pašapkalpošanās sistēmām ir Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).

Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu klientu pašapkalpošanās elektroniskās deklarēšanas sistēmu veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Elektroniskās deklarēšanas sistēmas tīmekļvietni https://eds.vid.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Elektroniskās deklarēšanas sistēmā izmantotie virsraksti ne vienmēr veido loģisku hierarhiju, jo tie veidoti, ievērojot normatīvajos aktos noteikto deklarāciju, pārskatu vai citu dokumentu struktūru.
  • Ar tastatūru nevar atvērt galvenās izvēlnes otro līmeni un piekļūt otrā līmeņa saitēm un tekstam.
  • Pārvietojoties ar tastatūru, vizuālais fokuss visām saitēm nav redzams.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu, rakstot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Sarakste ar VID” (https://eds.vid.gov.lv ) vai zvanot uz konsultatīvo tālruni: +371 67120000

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: vid@vid.gov.lv

Zvaniet:+371 67120000

Sūdzību iesniegšana

Aicinām iesniegumus un sūdzības iesniegt:

E-pastā vid@vid.gov.lv

Adresē: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 
+37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmreizēji sagatavots 2020.gada 30.decembrī

Ziņojums atjaunināts 2023.gada 10.aprīlī