Apmeklējot Integrētā tarifa vadības sistēmu (ITVS), jebkurš lietotājs viegli un ērti var atrast informāciju par ievedmuitas nodokļa likmēm, papildnodokļu likmēm un netarifu (licences, atļaujas, ierobežojumi vai aizliegumi) importa vai eksporta pasākumiem, kas noteikti Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmenī saskaņā ar ES muitas jomu regulējošiem tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas tiek piemēroti muitas procedūru gadījumā.

TARIC ir pieejama arī informācija par Eiropas Savienības tirdzniecības aizsardzības pasākumiem, tajā skaitā saistībā ar antidempinga un kompensācijas maksājumiem.

ES tiesību akti, kas regulē tirdzniecības aizsardzības pasākumu noteikšanu, ir šādi:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 8.jūnija Regula (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Informāciju (angļu valodā) par Eiropas Savienības tirdzniecības aizsardzības pasākumiem (t.sk. antidempinga, kompensācijas) var iegūt Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta (DG TRADE) tīmekļvietnes sadaļā “Trade defence”.

No 2023. gada 27. novembra ITVS darbojas jauns muitas parāda tranzītam aprēķināšanas lietojums, kas nodrošina arī tranzīta procedūras muitas deklarācijās parāda aprēķināšanu. Lūdzu, iepazīstieties ar informatīvu prezentāciju par jaunajām iespējām, strādājot ar jauno EMDAS Tranzīta kontroles sistēmu (TKS2):


Saites uz Eiropas Komisijas un citu dalībvalstu TARIC datu bāzēm un muitas iestāžu mājaslapām:

Saistītās datnes: