Atslēgtie domēnu vārdi

 Publicēts: 15.01.2019. 11.10


Apakšsadaļu izvēlne

Domēna vārds

Lēmuma par domēna vārda atslēgšanu datums

Lēmuma par domēna vārda atjaunošanu datums

4car.lv

18.04.2017.

 

dataleks.lv 02.05.2017. 10.05.2017.
taxilux.lv 27.10.2017.  
autocom.lv 24.11.2017.  
studijadance.lv 05.02.2018.  
lvlv.lv 26.02.2018. 07.03.2018.
riepasziemai.lv 14.06.2018. 18.06.2018.
lvlv.lv 06.09.2018.  
prolegal.lv 10.09.2018.  
alarmax.lv 18.09.2018.  
udenslasite.lv 20.09.2018.  
katanashop.lv 01.10.2018.  
onstock.lv 05.10.2018. 21.11.2018.
fifi.lv 12.10.2018.  
topriepas.lv 16.10.2018.  
afleks.lv 19.10.2018.  
tehmarket.lv 26.10.2018. 08.11.2018.
ashleyfurniture.lv 31.10.2018.  
web-shop.lv 22.11.2018  
perciet.lv 07.12.2018  
supersuns.lv 11.12.2018 17.11.2018
radari.lv 09.01.2019 14.01.2019
groduakas.lv 09.01.2019  
hoku.lv 10.01.2019  

 

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.4panta astotajai daļai, lēmums par domēna vārda atslēgšanu stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un pieprasījuma nosūtīšanas augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra turētājam publicē tīmekļa vietnē https://www.vid.gov.lv/ informāciju par atslēgtajiem domēna vārdiem.