Lai noformētu un iesniegtu standarta importa muitas deklarāciju, ir jāautorizējas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Atverot Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu – EMDAS, jāizvēlas Automatizētā importa sistēma (AIS), kurā aizpildāma deklarācija. Detalizētu informāciju par AIS aicinām skatīt šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/automatizeta-importa-sistema-ais

Pasta sūtījuma saņēmējs (importētājs) muitas deklarāciju var noformēt un iesniegt pats, ja ir zināšanas šajā jomā vai, saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa 18.pantā noteikto, iecelt (pilnvarot) pārstāvi muitā (kvalificētu muitošanas speciālistu, t.sk. pasta vai eksprespasta muitošanas pakalpojuma sniedzēju), kurš muitas formalitātes nokārtos importētāja vietā.