Nodokļu pārbaužu mērķis ir nodrošināt pilnīgu, savlaicīgu un taisnīgu nodokļu un nodevu aprēķināšanu un iekasēšanu. 

VID galvenie uzdevumipienākumi un tiesības nodokļu pārbaužu jomā ir noteikti likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" un likumā "Par nodokļiem un nodevām", savukārt nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi un tiesības ir noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".

Nodokļu maksātājs nodokļu pārbaužu laikā ir tiesīgs pieaicināt profesionālu ekspertu vai konsultantu, sniegt paskaidrojumus un citu informāciju,  izņemot gadījumus, kad nodokļu normatīvie akti to neparedz.