Likums Pieņemts Stājas spēkā
Sabiedriskā labuma organizāciju likums 17.06.2004 01.10.2004.
           
MK noteikumi Pieņemts Stājas spēkā
Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumus Nr.439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” 14.07.2022. 19.07.2022.
Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” 21.06.2022. 01.07.2022.
Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.566 "Noteikumi par kārtību, kādā nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, un kritērijiem, pēc kādiem nosaka sabiedriskā labuma organizāciju, kurai nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu" 21.06.2010. 01.07.2010.
Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums"
 
30.11.2004. 04.12.2004.
Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.977 "Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā" 30.11.2004. 04.12.2004.
Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumi Nr.407  "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" 05.05.2010. 08.05.2010.
Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumi Nr.11 "Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem" 04.01.2005. 20.01.2005.
Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumi Nr.32 "Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām" 11.01.2005. 15.01.2005.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Biedrību un nodibinājumu likums 30.10.2003.  01.04.2004.
           
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Reliģisko organizāciju likums 07.09.1995. 10.10.1995.