Obligāti iesniedzamā gada ienākumu deklarācija

 Publicēts: 28.12.2020. 13.38


Apakšsadaļu izvēlne
 • Kam obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?
  • Gada ienākumu deklarācija par 2019.gadā gūtajiem ienākumiem līdz 2020.gada 1.jūnijam, bet, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro - līdz 1.jūlijam obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

   • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
   • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
   • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2019.gadā pārsniedza 10 000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
   • ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja Valsts ieņēmumu dienestam ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
   • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;


   Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz:

   • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās  likmes piemērošanu (20% - ienākumam līdz 20 004 euro, 23% - ienākumam, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 62 800 euro, 31,4% - ienākumam, kas pārsniedz   62 800 euro);
   • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).
     

   Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, VID EDS automātiski aprēķina atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā.

   Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad  gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme nekā aprēķinot nodokli visa gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādos gadījumos veidojas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā.

   Nodokļa starpība var veidoties, ja gada laikā tikusi piemērota zemākā IIN likme. 2019.gadā noteikts, ka gada ienākumam līdz 20 004 eiro likme ir – 20%, ienākumam no 20 004 eiro līdz  62 800 eiro – 23%, bet ienākumam virs  62 800 eiro gadā – 31,4%. Ņemot vērā noteiktam ienākumu apjomam piemērojamās likmes, ikviena persona situāciju var savlaicīgi mainīt, atzīmējot savā algas nodokļu grāmatiņā “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23% apmērā”.

   VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)!

   Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija/ Attaisnotie izdevumi”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot jautājumu rakstiski savā EDS kontā, sadaļā “Sarakste ar VID”.

   Noderīgi. Ja neesi drošs, ka digitālās iemaņas ir pietiekamas, atgādinām – palīdzību e-pakalpojumu apgūšanā var sniegt arī digitālie aģenti – īpaši sagatavoti speciālisti - valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, bibliotekāri, skolotāji, kuri pastāstīs un parādīs, kā darboties e-vidē un saņemt e-pakalpojumus. Sev tuvāko digitālo aģentu var atrast Digitālo aģentu kartē: https://mana.latvija.lv/digitalo-agentu-karte/

 • Kāds ir gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš?
  • Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz taksācijas gadam sekojošā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam, bet ja gada ienākumi pārsniedz   62 800 euro, tad deklarācija jāiesniedz no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam.


   1.piemērs

   Fiziskā persona ir guvusi ienākumus 1500 euro no kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai. Nodoklis ienākuma izmaksas vietā nav ieturēts. Gūtais ienākums ir apliekams ar nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Aprēķinot nodokli, ņem vērā izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (kokmateriālu pārdošanas izdevumu norma – 50 % no ieņēmumiem). 


   2.piemērs

   Fiziskā persona ir guvusi ienākumu 16 500 euro no personiskā transporta līdzekļa pārdošanas. Gūto ienākumu no personiskā īpašuma pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek, bet, ņemot vērā, ka gūtais neapliekamais ienākums pārsniedz 10 000 euro, gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.


   3.piemērs

   Fiziskā persona – Latvijas Republikas rezidente – ir guvusi ienākumus ārvalstīs. Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izņemot, ja Latvijas rezidentiem algota darba ienākumi gūti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli, - tad tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā.


   Piemēram, fiziskajai personai, kas 2019.gadā strādāja Francijā un no algas Francijā maksāja ienākuma nodokli, nav jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija par Francijā  saņemto algu.

   Fiziskajai personai – Latvijas rezidentei – par ienākumiem, kas kalendāra gadā saņemti, strādājot darba devēja – ārvalsts nodokļu maksātāja – labā ārpus Eiropas Savienības, ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijā, bet ja gada ienākumi pārsniedz   62 800 euro, tad - līdz 1.jūlijam, arī turpmāk ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija.

   Nodokļa piemaksa no ārvalstīs gūtā ienākuma ir atkarīga no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamiem atvieglojumiem (neapliekamā minimuma, atvieglojumiem par apgādājamām personām un papildu atvieglojuma).

   Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz visiem ārpus Latvijas strādājošiem Latvijas rezidentiem, kas guvuši cita veida ienākumus, piemēram, procentu ienākumus vai ienākumus no saimnieciskās darbības, kapitāla aktīviem, dividendēm u.c.

    

 • Kāda ir aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība?
  • Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu, ja tā pārsniedz vienu euro.

   Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas, bet ja gada kopējie ienākumi pārsniedz sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru (2018.gadā – 55 000 euro, 2019.gadā –  62 800 euro), tad katru reizi var iemaksāt trešo daļu no šīs summas - attiecīgi līdz 16.jūlijam, 16.augustam un 16.septembrim.

   ! No 2021.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā.

   Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

   Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008

   Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

   Konta numurs: LV33TREL1060000300000

   (Valsts kases ienākuma nodokļa kontā LV91TREL1060000110000 drīkst maksāt tikai līdz 2020. gada 31. decembrim. Sākot ar 2021.gadu šis konts vairs nebūs aktīvs).


   Piemērs

    Ja persona deklarāciju iesniedz 20.maijā un nodokļa summa ir 690 euro, tad var iemaksāt visu summu 690 euro līdz 16.jūnijam vai arī sadalīt nodokļa summu trijās daļās un līdz 16.jūnijam iemaksāt 230 euro, līdz 16.jūlijam – 230 euro un līdz 16.augustam – 230 euro.


   Saimnieciskās darbības veicējs, kurš kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, pamatojoties uz saimnieciskās darbības uzskaites datiem, aizpilda Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumu.

   Ja saimnieciskās darbības veicējs  taksācijas gadā nav guvis ar nodokli apliekamu ienākumu no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro, tad saimnieciskās darbības veicējs D3 pielikumā norāda minimālo nodokli no saimnieciskās darbības 50 euro un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.


   Piemērs

    Ja apliekamais ienākums no saimnieciskās darbības ir 150 euro, aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šī ienākuma – 30,00 euro (20% no 150), tad valsts budžetā iemaksājamā summa ir nevis 30,00, bet gan 50 euro.


   Minimālā nodokļa (50 euro) maksāšana nav attiecināma uz personām, kuras taksācijas gadā ir veikušas:

   • iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem;
   • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu.

    

   Minimālais nodoklis (50 euro) nav jāmaksā par:

   • pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu;
   • gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

   Piemērs

   Ja saimnieciskās darbības veicējs 2019.gadā nav guvis ar nodokli apliekamus ienākumus un ir izbeidzis saimniecisko darbību, tad viņam par 2019.gadu ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācijas D3 pielikums, bet minimālais nodoklis (50 euro) nav jāmaksā.

    

   Minimālo nodokli (50 euro) nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās nodokļa maksātājs atradies bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām nodokļa maksātājam – fiziskajai personai – ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.


   Piemērs

   Ja saimnieciskās darbības veicējs 165 dienas bija bērna kopšanas atvaļinājumā, tad par 2019.gadu maksājamais minimālais nodoklis ir 27,40 euro = 50 euro (minimālais nodoklis) / 365 (dienu skaits 2019.gadā) x 200 (dienas, kad nebija bērna kopšanas atvaļinājumā).

 • Kur ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?
  • Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējām – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus (to kopijas) nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā) vai  izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi” .

   Lai nodrošinātu ērtāku gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu, EDS ir izstrādāta gada ienākumu deklarācijas forma. Nodokļu maksātājs var izvēlēties deklarācijas aizpildīšanas veidu - vienkāršoti vai detalizēti un atbilstoši tam tiek sagatavota gada ienākumu deklarācija. 

   EDS gada ienākumu deklarācijā ir nodrošināts automātisks minimālā nodokļa aprēķins.

   Izmantojot EDS, gada ienākumu deklarācijas elektroniskajā formā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Deklarācijā automātiski tiek uzrādīti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

   Nereti, pienākot gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņam, atklājas, ka attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis u.c.) ir pazuduši vai izbalojuši. Ar mobilo lietotni iespējams nofotografēt maksājuma dokumentu tā saņemšanas brīdī un aizsūtīt attēlu glabāšanai uz EDS.

   Čekus līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt bezmaksas Mobilajā aplikācijā “Attaisnotie izdevumi”. Čeku jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un jānospiež izvēli “saglabāt”. Visi ar mobilās lietotnes “Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto izdevumu dati nonāk VID EDS) un ir pieejami apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.

   Gatavojot kārtējo Gada ienākumu deklarāciju un izvēloties tajā aizpildīt D4 pielikumu (“Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem”), laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti deklarācijā attiecīgajās ailēs.

 • Kādos gadījumos ir iespējams saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli?
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

   Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir iespējams saņemt atpakaļ šādos gadījumos:

   1. Ja taksācijas gada laikā Jums nav piemērots:

   • viss likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada diferencētais neapliekamais minimums vai ja taksācijas gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 13200 euro, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums līdz 2760 euro, atkarībā no kopējā ienākuma lieluma.
   • visi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām (2019.gadā – 2760 euro par katru apgādājamo personu) vai papildu atvieglojums personām, kurām ir noteikta invaliditāte (2019.gadā I vai II grupai 1848 euro un III grupai  - 1440 euro)  un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (2019.gadā 1848 euro).
     

   2. Ja taksācijas gada laikā bijuši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pantā noteiktie:

   • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
   • veiktie ziedojumi un dāvinājumi, tostarp politiskajām partijām ziedojuma un dāvinājuma veidā nodotās summas;
   • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).
    

   3. Ja taksācijas gada laikā atsevišķos mēnešos ienākums nepārsniedz 1667 euro, bet  persona savā algas nodokļa grāmatiņā bija veikusi atzīmi par lielākas likmes piemērošanu - 23%, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pārmaksāto nodokli iespējams saņemt atpakaļ.

   Informāciju par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2019.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem skatīt sadaļā Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/IIN Informatīvie un metodiskie materiāli/Nodokļa piemērošanas kārtība.

 • Kādas gada ienākumu deklarācijas veidlapas ir jāaizpilda?
  • 2019.gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un septiņiem tās pielikumiem:

   • D1 pielikums “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;
   • D11 pielikums “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus”;
   • D2 pielikums “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   • D21 pielikums “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   • D3 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības”;
   • D31 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;
   • D4 pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem”.

     

   Gada ienākumu deklarācijas veidlapas paraugs.

   Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.

   Neskaidrību gadījumā VID klientu apkalpošanas centros vai pa VID konsultatīvo tālruni 67120000 sniedz kvalificētas konsultācijas par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.

 • Kā ir jāaizpilda vienkāršotā gada ienākumu deklarācija?
  • Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Ja Jums ir attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem, aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli.
    

   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 000 euro, drīkst aizpildīt:

   • deklarācijas D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem;
   • tikai deklarācijas D 04.rindu “Neapliekamie ienākumi".


   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem vai ziedojumiem un dāvinājumiem:

   • aizpilda deklarācijas D4 pielikumu;
   • drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 06.rindu “par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem”.

   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus, drīkst aizpildīt:

   • deklarācijas D 07.rindu.

   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo pilnu gadu nav guvis ienākumus un nav izmantojis visu gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus, drīkst aizpildīt:

   • tikai to deklarācijas D 9.–14.rindu, kas atbilst konkrētajam nepiemērotajam atskaitījumam.

   (!) Sākot ar 2018. gadu, pamatojoties uz VID rīcībā esošajiem datiem par personas iepriekšējā periodā gūtajiem ienākumiem, katram iedzīvotājam VID prognozētais neapliekamais minimums tiek noteikts individuāli - divas reizes gadā.

   Mēneša neapliekamo minimumu piemēro tas darba devējs, kuru maksātājs savā nodokļu grāmatiņā ir norādījis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, bet diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. 

   Darba algām līdz 440 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi 230 euro. Ienākumiem no 440 līdz 1100 euro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs 1100 euro mēnesī netiek piemērots vispār.
   Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots gada diferencētais neapliekamais minimums līdz 2760 euro.
   Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju VID EDS, diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts automātiski.
   Savukārt personām, kurām piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, piemēro pensionāra neapliekamo minimumu 270 euro mēnesī (3240 euro gadā).
   Ja pensija piešķirta pēc taksācijas gada sākuma, pensionāra neapliekamais minimums tiek piemērots proporcionāli laika posmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām.

 • Kādi gada ienākumu deklarācijas pielikumi ir jāaizpilda?
  • Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli.


   1.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu, un viņam ir bijuši neapliekamie ienākumi, kas pārsniedz 10 000 euro. Šajā gadījumā aizpilda D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem un deklarācijas D 04.rindu.


   2.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu, un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 06.rindu un D4 pielikumu.


   3.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu, un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi – paša veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 07.rindu.


   4.piemērs

   Nodokļu maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D3 un D4 pielikumu.


   5.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir guvis ienākumus ārvalstīs. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D2 pielikumu.


   6.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir guvis ienākumus no algota darba un ienākumus no saimnieciskās darbības. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D1 un D3 pielikumu.


   7.piemērs

   Nodokļu maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības (lauku tūrisma pakalpojumi) un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī viņš ir guvis ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, pirms tam paziņojot VID par nereģistrējamās saimnieciskās darbības veikšanu. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D11, D3 un D4 pielikumu.

 • Gada ienākumu deklarācija par 2019.,2018., 2017., 2016.gadā gūtajiem ienākumiem
 • Tiesību akti