Statuss:
Īstenošanā
Atveseļošanas fonda reformu pasākumi un investīciju projekti

2023.gada 22.septembrī Valsts ieņēmumu dienests (VID) parakstīja vienošanos ar Iekšlietu ministriju par Iekšējā drošības fonda līdzfinansētā projekta īstenošanu.

Tas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopīgs projekts, kas tiek īstenots visās trijās Baltijas valstīs ar mērķi mazināt nelegālo akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa plaisu Baltijas reģionā, paaugstinot tiesībaizsardzības iestāžu darbības efektivitāti un tehniskās spējas cīņā pret ēnu ekonomiku, apkarojot nelegālo tabakas izstrādājumu, degvielas un alkohola kontrabandu Baltijas reģionā un Eiropas Savienībā.

Projekta laikā tiks iegādāts speciālais aprīkojums, tiks rīkotas mācības izmeklētājiem un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, kas nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu apkarošanu akcīzes preču aprites jomā, tiks sniegts atbalsts pārrobežu krimināllietu izmeklēšanā.

Projekts ir uzsākts 2023.gada 1.janvārī un to plānots pabeigt līdz 2025.gada 31.decembrim. Latvijai piešķirtie finanšu līdzekļi ir 267 666 eiro, no kuriem Iekšējā drošības fonda finansējums ir 240 899 eiro, valsts līdzfinansējums – 26 767 eiro.

Papildu informācija par Iekšējās drošības fondu pieejama Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē.