Statuss:
Īstenošanā
att

Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā, 10. posms

2021. gada 1. aprīlī Latvijas Republikas Valsts robežsardze un Eiropas Savienības (ES) pārstāvniecība Kirgizstānas Republikā (Eiropas Komisijas vārdā) parakstīja granta līgumu Nr. ACA/2020/420-247 par ES robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā 10. posma (Border Management Programme in  Central Asia, Phase 10 – BOMCA 10) (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis – uzlabot drošību, stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi reģionā, vienlaikus atbalstot pārrobežu sadarbību un uzlabojot dzīves apstākļus cilvēkiem, kas dzīvo Centrālāzijas pierobežas apgabalos.

Projekta īstenošana

Projekta vadošā iestāde un vienlaikus 1. komponentes “Robežkontroles iestāžu institucionālā attīstība” vadītājs – Valsts robežsardze, Latvija.

Projekta partneris, 2. komponentes “Atklāšanas potenciāla uzlabošana” vadītājs – Valsts robežsardze, Lietuva.

Projekta partneris, 3. komponentes “Tirdzniecības veicināšana” vadītājs – Valsts ieņēmumu dienests, Latvija.

Projekta partneris, 4. komponentes “Pārrobežu sadarbības pilnveidošana” vadītājs – Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs, Austrija.

Asociētie partneri: Pārtikas un veterinārais dienests, Latvija; Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija; Robežsardze, Polija; Imigrācijas un robežu dienests, Itālija; Iekšlietu ministrija, Ungārija.

Sņēmējvalstis (beneficiaries): Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna.

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 1. aprīls – 2025. gada 30. septembris.

Kopējais Projekta budžets 21 650 050 EUR

3. komponentes ieviešana

Par Projekta 3. komponentes ieviešanu atbild Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID), un VID Muitas pārvaldes direktora vietniece Ingrīda Gulbe-Otaņķe ir noteikta par šīs komponentes vadītāju.

2021. gada 9. jūlija Sadarbības līgums starp VID un Pārtikas un veterināro dienestu un 2021. gada 12. augusta Sadarbības līgums starp VID un Rīgas Tehnisko universitāti paredz pušu sadarbību un pienākumus komponentes aktivitāšu īstenošanā.

VID kompetencē esošo komponentes rezultātu tādās jomās kā muitas kontrole, tranzīts, muitas informācijas sistēmu attīstība, izcelsmes noteikumi, sadarbība ar robežkontroles dienestiem un uzņēmējiem sasniegšanu – aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo datu analīzi, aktivitāšu satura izstrādi, ziņojumu izstrādi u.tml. – nodrošina ar VID 2021. gada 23. novembra rīkojumu izveidotā vadošo ekspertu grupa un konkrētām projekta aktivitātēm pieaicināti īstermiņa eksperti.

Pārtikas un veterinārā dienesta eksperti projektā darbojas, lai veicināt risku analīzes sistēmas izstrādi veterinārajā un fitosanitārajā jomā, HACCP standarta, Codex Alimentarius, Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas, Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas noteikto standartu harmonizēšanu, stiprinātu kapacitāti un pilnveidotu mācību sistēmu veterinārās un fitosanitārās kontroles iestādēs Centrālāzijā.

Rīgas Tehniskā universitāte darbojas muitas, veterinārā un fitosanitārā personāla mācību prasmju uzlabošanā un muitas jomas mācību iestāžu kapacitātes stiprināšanā Centrālāzijā.

Projekta aktualitātes