Projektu aktualitātes
download-10.png

Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā 10.posma (BOMCA 10) īstenotāji

(angļu valodā) sniedz jaunāko informāciju par projekta aktivitātēm, kas veiktas šī gada otrajā ceturksnī visās piecās valstīs – Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistāna.


Īstenojot BOMCA 10 četru komponenšu aktivitātes, no šī gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam Centrālāzijas valstīs tika rīkoti 38 reģionāla un nacionāla līmeņa pasākumi. Izdevumā lasāms par nozīmīgākajiem darbības virzieniem, realizējot katras projekta komponentes aktivitātes. Trešās komponentes “Tirdzniecības veicināšana” aktivitātes tiek īstenotas Valsts ieņēmumu dienesta vadībā, muitas amatpersonām aktīvi sadarbojoties ar Pārtikas un veterinārā dienesta un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem.

Sadarbība ar Centrālāzijas valstīm ir viena no Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātēm. BOMCA 10 īsteno Eiropas Savienības dalībvalstu robežu pārvaldības institūciju un Starptautiskā Migrācijas politikas attīstības centra konsorcijs, ko vada Latvijas Republikas Valsts robežsardze. Projekta mērķi ir uzlabot drošību, stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi reģionā, vienlaikus atbalstot pārrobežu sadarbību un uzlabojot dzīves apstākļus cilvēkiem, kas dzīvo Centrālāzijas pierobežas apgabalos.