Projektu aktualitātes
download-10.png

 

No 2022. gada 27. līdz 29. septembrim Rīgā norisinājās Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā 10. posma (BOMCA 10) reģionālais seminārs par muitas kontroles pasākumiem, izmantojot kravas transporta skenēšanas iekārtas, un to rezultātā iegūto attēlu analīzi.

Seminārā piedalījās Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas muitas dienestu un mācību centru pārstāvji, kuri atbild par kontroles metožu pilnveidi un skenēšanas attēlu analīzes speciālistu mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšanu. Reģionālo semināru vadīja eksperti no Latvijas un Lietuvas muitas dienestiem.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Savienībā (ES) muitas dienestu izmantotajām skenēšanas sistēmām un darba procesiem, izmantojot šādas iekārtas, kā arī labāko praksi skenēšanas rezultātā iegūto attēlu vērtēšanā. Semināra dalībnieki izzināja attēlu analīzes principus un veikšanas metodiku, iegūto rezultātu novērtēšanas metodes. Izmantojot praktiskus piemērus, bija iespēja analizēt skenēto kravas automobiļu un vilcienu attēlus, lai pieņemtu atbilstošus lēmumus par veicamām kontroles darbībām.

ES dalībvalstīm ir liela praktiskā pieredze robežkontroles nodrošināšanā, izmantojot neintruzīvas metodes un tehnoloģijas nelegāli pārvietotu preču atklāšanai sauszemes transportlīdzekļos. Latvijas muitā šādas iekārtas tiek izmantotas no 2004. gada, bet Baltijas valstu muitas dienestu kopīgi īstenota projekta rezultātā visas autoceļu un ostu muitas kontroles punktos uzstādītās skenēšanas iekārtas ir savienotas kopīgā datu apmaiņas tīklā. Transportlīdzekļu kontroles metodēm ir liela nozīme efektīvu kontroles pasākumu nodrošināšanā, lai atklātu kontrabandas preces un veicinātu likumīgu tirdzniecību. Reģionālais seminārs sniedza iespēju tā dalībniekiem paplašināt speciālās zināšanas un pilnveidot prasmes, tādējādi stiprinot dienestu kapacitāti skenēšanas iekārtu izmantošanā muitas kontroles procesā.

Programmu BOMCA 10 īsteno ES institūciju konsorcijs, ko veido galvenie partneri – Latvijas Republikas Valsts robežsardze, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienests un Starptautiskais Migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD), kā arī asociētie partneri: Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests, Rīgas Tehniskā universitāte, Ungārijas Iekšlietu ministrija, Itālijas Imigrācijas un robežu dienests un Polijas Robežsardze. Valsts ieņēmumu dienesta vadībā tiek īstenotas projekta 3.komponentes “Tirdzniecības veicināšana” aktivitātes. Papildu informāciju par projektu aicinām lasīt šeit.

1_14.jpg
2_14.jpg

 

3_10.jpg
5_3.jpg