Projektu aktualitātes
att

Lai iepazīstinātu ar jaunāko informāciju par Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā 10.psoma (BOMCA 10) aktivitātēm un šī gada trešajā ceturksnī paveikto integrētās robežu pārvaldības jomā, ir publiskots informatīvā izdevuma kārtējais numurs (angļu valodā):

No 2022.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, īstenojot visu četru projekta komponenšu aktivitātes, organizēts 31 pasākums. Trešās komponentes, kuras mērķis ir tirdzniecības veicināšana, ietvaros realizētas septiņas aktivitātes. Tās vērstas uz atbalsta sniegšanu Centrālāzijas valstu muitas dienestiem, sekmējot digitalizācijas procesus, nacionālo muitas deklarāciju sistēmu attīstību un elektronisko pakalpojumu pilnveidi, sniedzot ieteikumus uzlabojumiem tranzīta, preču izcelsmes jomā, kā arī e-mācību metodoloģijas ieviešanā.  Tāpat liela uzmanība pievērsta starpinstuitūciju sadarbības stiprināšanai starp muitas un veterinārās un fitosanitārās kontroles dienestiem.  

Lai veicinātu tirdzniecību, nodrošinot efektīvu muitas kontroli, kas nekavē likumīgu preču plūsmu pāri robežām, bet ļauj ātri atklāt un novērst kontrabandu, BOMCA 10 sniedza iespēju muitas dienestu pārstāvjiem papildināt zināšanas un prasmes kravu skenēšanas rezultātā iegūto attēlu analīzē. Rīgā, tiekoties ar Kazahstānas, Kirgizstānas, Uzbekistānas, Tadžikistānas un Turkmenistānas muitas dienestu pārstāvjiem, eksperti no Latvijas un Lietuvas dalījās ar labāko Eiropas Savienības praksi un principiem, muitas kontroles procesā izmantojot skenēšanas iekārtas.

BOMCA 10 īsteno Eiropas Savienības dalībvalstu robežu pārvaldības institūciju un Starptautiskā Migrācijas politikas attīstības centra konsorcijs, ko vada Latvijas Republikas Valsts robežsardze. Viens no konsorcija dalībniekiem ir Valsts ieņēmumu dienests, kura vadībā tiek īstenotas trešās komponentes “Tirdzniecības veicināšana” aktivitātes, muitas amatpersonām sadarbojoties ar Pārtikas un veterinārā dienesta un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem.