Statuss:
Īstenošanā
twinning projects logo

Eiropas Savienības finansētās programmas mērķsadarbības (Twinning) projekts „Atbalsta sniegšana Gruzijai, pievienojoties konvencijām par tranzītu, un Jaunās datorizētās tranzīta sistēmas (NCTS) ieviešanā”. Granta līgums Nr.GE/16/ENI/EC/01/17

Sadarbībā ar Somijas (projekta vadošais partneris) un Polijas muitu VID kā jaunākais partneris (Junior partner) nodrošina atbalstu Gruzijas muitas administrācijai atbilstošas juridiskās, administratīvās un tehniskās vides izveidē tranzīta jomas stiprināšanai. Projekta īstenošanā iesaistīti 3 īstermiņa eksperti no VID Muitas pārvaldes, kuri, pārzinot gan NCTS, gan ar konvenciju piemērošanu saistītos jautājumus, sekmē Gruzijas pievienošanos 1987.gada 20.maija Konvencijai par formalitāšu vienkāršošanu preču tirdzniecībā un 1987.gada 20.maija Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru.