Vienkāršotās Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem aizpildīšana

 Publicēts: 15.07.2021. 16.28


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas deklarācijas iesniedzējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu un par visu to dokumentu īstumu un pareizību, kas pamato deklarāciju.

Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem vienkāršotā veidā var iesniegt:
  • tikai fiziskas personas, t.i. tikai pats sūtījuma saņēmējs/adresāts (persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu);
  • ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 1000 EUR;
  • ja sūtījuma svars nepārsniedz 1000 kg;
  • ja uz precēm neattiecas ierobežojumi un aizliegumi. Ja sūtījumā esošās preces nav atrodamas EMDAS funkcionalitātes “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem" preču klasifikatorā (sistēmā pievienots laukam “Preces apraksts”), tas nozīmē, ka precēm nedrīkst piemērot vienkāršoto deklarēšanu un ir jāformē standarta Importa muitas deklarācija.

Lai iesniegtu vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ir jāpieslēdzas Elektroniskās deklarēšanas sistēmai.   

Lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātās iespējas, tajā skaitā internetbanku identifikatorus. Vairāk informācijas lūdzam skatīt sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma.

Pieslēgšanās EDS

Pieslēdzoties EDS, jāveic šādas darbības:

  • jāizvēlas Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem un jāspiež poga “Atvērt”;

jāizvēlas Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem un jāspiež poga “Atvērt”

  • jāizvēlas funkcija “Izveidot jaunu” un jāievada Importa muitas deklarācijā pasta sūtījumiem  prasītās ziņas.

Deklarācijas aizpildīšana un nodokļa samaksa soli pa solim ir attēlota

īsā ceļvedī:

 

Pieslēgties EDS