Atzītā uzņēmēja atļaujas pieteikšanai, izsniegšanai un pārvaldībai Eiropas Savienībā ieviesta Atzītā uzņēmēja sistēma. Atzītā uzņēmēja sistēmu veido ES centrālā Atzītā uzņēmēja sistēma (EOS AEO - lietotni izmanto muitas iestādes) un ES uzņēmēju portāls (eAEO EU Trader portal).

Atzītā uzņēmēja atļaujas saņemšanai uzņēmējs iesniedz pieteikumu Atzītā uzņēmēja sistēmas uzņēmēju portālā (eAEO - EU Trader portal).

Atzītā uzņēmēja sistēmas uzņēmēju portāla (eAEO EU Trader portal) izmantošanai (lai saņemtu lietotāja tiesības) uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS) iesniedz noteiktā parauga iesniegumu – Iesniegums par Eiropas Komisijas Atzītā uzņēmēja sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu.

Iesniegumā norādītajiem lietotājiem pēc noklusējuma tiks piešķirtas tiesības lietot Atzītā uzņēmēja sistēmu pilnā apjomā:

 • AEO_MANAGE_SUBM_APPL – lietotājs var pārvaldīt iesniegtos pieteikumus;
 • AEO_MANAGE_AUTH – lietotājs var pārvaldīt atļaujas;
 • AEO_MANAGE_APPL – lietotājs var pārvaldīt iesniegtos pieteikumus.

Iesniegumā norādītais “Tiesību pārvaldnieks” pēc nepieciešamības var mainīt pārējiem šī uzņēmēja lietotājiem piešķirtās tiesības.

Neskaidrību gadījumā lietotāja tiesību pieprasīšanas jautājumos (Atzītā uzņēmēja sistēmai) lūdzam sazināties ar mums, izmantojot VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi MP.konsultacija@vid.gov.lv 

Piekļuvei un darbam Atzītā uzņēmēja sistēmas uzņēmēju portālā (eAEO EU Trader portal) jāizmanto tikai šādi interneta pārlūki: Google ChromeMicrosoft Edge Chromium vai Mozilla Firefox. Citu pārlūku izmantošana nenodrošina sistēmas funkcionalitāti pilnā apjomā.

Uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs), kuram ir piešķirtas lietotāja tiesības izmantot Atzītā uzņēmēja sistēmu (eAEO EU Trader portal), VID EDS sākumlapā izvēlas funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”, kur autentifikācijai Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO EU Trader portal) aizpilda tālāk minētos laukus:

 • lietotne - “Customs”,
 • valsts - “Latvia”,
 • izpildītāja veids - “Employee”;
 • izvēles rūtiņa - “šādas (fiziskas vai juridiskas) personas ar”;
 • izpildītāja veids - “Economic Operator”;
 • identifikatora veids - “EORI”;
 • identifikators - “uzņēmēja EORI numurs”;
 • izvēles rūtiņa - “Tieši”;
 • izvēles rūtiņa “Piekrītu pieprasīt [..]”.

Pēc lauku aizpildīšanas jānospiež poga “Iesniegt”.

Kad atveras jauns VID EDS dialoga logs, jāveic nepieciešamā autentifikācija ar saviem VID EDS rekvizītiem un jānospiež poga “Pieslēgties”.

Pēc sekmīgas autentifikācijas Atzītā uzņēmēja sistēmas uzņēmēju portāla (eAEO EU Trader portal) izvēlnē “Jauns Iesniegtais pieteikums” jāizvēlas un aizpildīšanai jāatver pieteikums attiecīgā atzītā uzņēmēja atļaujas veida (AEOC, AEOS vai AEOF) saņemšanai. VID Muitas pārvaldes atsauces numurs ir LV009999.

Neskaidrību gadījumā:

- ja Jums ir jautājumi par pieslēgšanos Atzītā uzņēmēja sistēmai, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot VID Konsultatīvo tālruni +37167120000, vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi MP.konsultacija@vid.gov.lv;

- AEO pieteikuma aizpildīšanas jautājumos lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +37167120871 vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi aeohelpdesk@vid.gov.lv.
 

Informācija par atzītajiem uzņēmējiem ir publiski pieejama Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (European Commission, Taxation and Customs Union - TAXUD) publicētajā datu bāzē*


* – Datu bāzē ir ziņas tikai par tiem atzītajiem uzņēmējiem, kuri Atzītā uzņēmēja sistēmā (pieteikumā AEO atļaujas saņemšanai) sniedza savu piekrišanu ziņu publicēšanai. Ja piekrišana nav sniegta, atzīto uzņēmēju ziņas nepublicē.