2024. gada 11. martā ES Muitas lēmumu sistēmas esošo versiju (CDS 1.31) nomainīs jauna – CDS 1.32. Izmaiņas jaunajā ES Muitas lēmumu sistēmas versijā skars galvenokārt vispārējā galvojuma atļaujas un atļauju pieteikumus, t.sk. pieprasot grozījumus vispārējā galvojuma atļaujā. Tomēr izmaiņas, kaut arī nebūtiski, skars arī tās muitas atļaujas, kurās jānorāda informācija par galvojumu.

Atšķirībā no pašreizējā vispārējā galvojuma atļaujas formāta, kurā atsevišķu datu norādīšanai ir iespējams izmantot brīvā teksta laukus, sniedzot informāciju nestrukturēti, jaunajā ES Muitas lēmumu sistēmas versijā dati par atsauces summām, galvojuma apmēru, galvinieka saistībām u.c. būs jānorada ļoti labi strukturētā un pārskatāmā veidā par katru muitas procedūru un pagaidu uzglabāšanu atsevišķi. Paredzēts, ka datu aizpildīšana tiks kontrolēta galvenokārt automātiski, attēlojot kļūdu paziņojumus un norādot iespējamo risinājumu.

Svarīgi zināt, ka pēc jaunās ES Muitas lēmumu sistēmas versijas ieviešanas:

 • visas atļaujas no 11.03.2024. tiks izsniegtas jaunajā formātā;
 • visas atļaujas, kas izsniegtas līdz 10.03.2024. (ieskaitot) un ir iepriekšējā formātā, arī pēc 11.03.2024. būs spēkā un uzņēmējiem nav jāveic nekādas darbības to pārveidošanai jaunajā formātā. Atļaujas formāts neietekmēs šo atļauju datu izmantošanu preču deklarēšanā;
 • visi pieteikumi, kas iesniegti līdz 10.03.2024. (ieskaitot) un būs iepriekšējā formātā, tiks izskatīti un iesniegt tos jaunajā formātā nebūs nepieciešams;
 • visi atļauju grozījumi, kas pieteikti līdz 10.03.2024. (ieskaitot) un būs iepriekšējā formātā, tiks izskatīti un iesniegt tos jaunajā formātā nebūs nepieciešams;
 • visas atļaujas, kas izsniegtas līdz 10.03.2024. (ieskaitot) un ir iepriekšējā formātā, muitas elektronisko sistēmu korektai darbībai nākotnē pakāpeniski pēc 11.03.2024. tiks pārveidotas, neiesaistot uzņēmējus. Atļaujas turētājs Muitas lēmumu sistēmā saņems paziņojumu par tā spēkā esošās atļaujas grozījumiem.

Muitas atļauju pieteikšanai, izsniegšanai un pārvaldībai Eiropas Savienībā ieviesta Muitas lēmumu sistēma. Muitas lēmumu sistēmu veido ES centrālā Muitas lēmumu pārvaldības sistēma (EU Customs Decision Management System - lietotni izmanto muitas iestādes) un ES uzņēmēju portāls (CDS - EU Trader portal).

Muitas atļaujas saņemšanai uzņēmējs iesniedz pieteikumu Muitas lēmumu sistēmas uzņēmēju portālā (CDS - EU Trader portal).

ES Muitas lēmumu sistēmā (CDS) uzņēmējiem ir paredzēta iespēja reģistrēt e-pasta adresi, lai saņemtu paziņojumus par šajā sistēmā iesniegtā pieteikuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas gaitu. Lai to izdarītu,

1. uzņēmējam jāatver portāla izvēlnes “IZVĒLES OPCIJAS” sadaļa “Uzņēmēja izvēles opcijas”  

 2. jānorāda elektroniskā pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīti informatīvi paziņojumi, un ievadītā informācija jāsaglabā

Sadaļā “Uzņēmēja izvēles opcijas” esošos datus uzņēmējs jebkurā brīdī var dzēst vai labot, ja informācija vairs nav aktuāla. 

Muitas lēmumu sistēmas uzņēmēju portāla (CDS - EU Trader portal) izmantošanai (lai saņemtu lietotāja tiesības) uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS) iesniedz noteiktā parauga iesniegumu – Iesniegums par Muitas lēmumu sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu.

Iesniegumā norādītajiem lietotājiem pēc noklusējuma tiks piešķirtas tiesības lietot sistēmu pilnā apjomā:

 • CUST_CONSULTATIVE – lietotājs var apskatīt sistēmā ievadīto informāciju;
 • CUST_ADMINISTRATIVE – lietotājs var apskatīt un ievadīt informāciju;
 • CUST_EXECUTIVE – lietotājs var skatīt, ievadīt un iesniegt (apstiprināt) informāciju.

Iesniegumā norādītais “Tiesību pārvaldnieks” pēc nepieciešamības var mainīt pārējiem šī uzņēmēja lietotājiem piešķirtās tiesības.

Detalizētāku informāciju par piekļuvi sistēmai un lietotāju tiesību administrēšanu lūdzam skatīt

Neskaidrību gadījumā lietotāja tiesību pieprasīšanas jautājumos (Muitas lēmumu sistēmai) lūdzam sazināties ar mums, izmantojot VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi MP.konsultacija@vid.gov.lv

Piekļuvei un darbam Muitas lēmumu sistēmas uzņēmēju portālā (CDS - EU Trader portal) jāizmanto tikai šādi interneta pārlūki: Google ChromeMicrosoft Edge Chromium vai Mozilla Firefox. Citu pārlūku izmantošana nenodrošina sistēmas funkcionalitāti pilnā apjomā.

Uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs), kuram ir piešķirtas lietotāja tiesības izmantot Muitas lēmumu sistēmu (CDS - EU Trader portal), VID EDS sākumlapā izvēlas funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”, kur autentifikācijai Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal) aizpilda tālāk minētos laukus:

 • lietotne - “Customs”,
 • valsts - “Latvia”,
 • izpildītāja veids - “Employee”;
 • izvēles rūtiņa - “šādas (fiziskas vai juridiskas) personas ar”;
 • izpildītāja veids - “Economic Operator”;
 • identifikatora veids - “EORI”;
 • identifikators - “uzņēmēja EORI numurs”;
 • izvēles rūtiņa - “Tieši”;
 • izvēles rūtiņa - “Piekrītu pieprasīt [..]”.


Pēc lauku aizpildīšanas jānospiež poga “Iesniegt”.

Kad atveras jauns VID EDS dialoga logs, jāveic nepieciešamā autentifikācija ar saviem VID EDS rekvizītiem un jānospiež poga “Pieslēgties”.

Pēc sekmīgas autentifikācijas Muitas lēmumu sistēmas uzņēmēju portāla (CDS - EU Trader portal) izvēlnē “PIETEIKUMI” jānospiež poga “Jauns pieteikums”, kur jāizvēlas un aizpildīšanai jāatver pieteikums attiecīgajam lēmuma (jeb atļaujas) veidam. VID Muitas pārvaldes atsauces numurs ir LV009999.

Neskaidrību gadījumā:

- ja Jums ir jautājumi par pieslēgšanos Muitas lēmumu sistēmai, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot VID Konsultatīvo tālruni +37167120000, vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi MP.konsultacija@vid.gov.lv;

- pieteikumu aizpildīšanas jautājumos (izņemot pieteikumus vispārējā galvojuma un atliktā maksājuma atļaujai) lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +37167120869 vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi CDMS.help@vid.gov.lv;

- vispārējā galvojuma atļaujas pieteikuma aizpildīšanas jautājumos lūdzam sazināties ar mums pa tālruņiem +371 67120864+371 67120867 vai +371 67123303 vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi CDMS.help@vid.gov.lv;

- atliktā maksājuma atļaujas pieteikuma aizpildīšanas jautājumos lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +37167120865 vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi CDMS.help@vid.gov.lv.

Informācija par muitas atļauju turētājiem ir publiski pieejama Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (European Commission, Taxation and Customs Union - TAXUD) publicētajā muitas atļauju turētāju sarakstā*.


* - Šajā sarakstā publicē muitas atļauju turētāju ziņas paplašinātā veidā (t.sk. EORI numurs, nosaukums un adrese, atļaujas derīguma periods) tikai, ja Muitas lēmumu sistēmā (pieteikumā vai atļaujā) ir sniegta piekrišana šādu ziņu publicēšanai. Ja piekrišana nav sniegta, tad šajā sarakstā ziņas pieejamas saīsinātā veidā, t.i., vienīgi muitas lēmuma (jeb atļaujs) numurs, EORI numurs un statuss ziņu atlases dienā.