Eiropas Muitas lēmumu sistēma

 Publicēts: 21.07.2021. 13.32


Apakšsadaļu izvēlne
 • Muitas lēmumu sistēmas uzņēmēju portāls (CDS - EU Trader portal)
  • Muitas atļauju pieteikšanai, izsniegšanai un pārvaldībai Eiropas Savienībā ieviesta Muitas lēmumu sistēma. Muitas lēmumu sistēmu veido ES centrālā Muitas lēmumu pārvaldības sistēma (EU Customs Decision Management System - lietotni izmanto muitas iestādes) un ES uzņēmēju portāls (CDS - EU Trader portal).

   Muitas atļaujas saņemšanai uzņēmējs iesniedz pieteikumu Muitas lēmumu sistēmas uzņēmēju portālā (CDS - EU Trader portal).
 • Muitas lēmumu sistēmas lietotāja tiesības
  • Muitas lēmumu sistēmas uzņēmēju portāla (CDS - EU Trader portal) izmantošanai (lai saņemtu lietotāja tiesības) uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS) iesniedz noteiktā parauga iesniegumu – Iesniegums par Muitas lēmumu sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu.


   Iesniegumā norādītajiem lietotājiem pēc noklusējuma tiks piešķirtas tiesības lietot sistēmu pilnā apjomā:

   • CUST_CONSULTATIVE – lietotājs var apskatīt sistēmā ievadīto informāciju;
   • CUST_ADMINISTRATIVE – lietotājs var apskatīt un ievadīt informāciju;
   • CUST_EXECUTIVE – lietotājs var skatīt, ievadīt un iesniegt (apstiprināt) informāciju.

   Iesniegumā norādītais “Tiesību pārvaldnieks” pēc nepieciešamības var mainīt pārējiem šī uzņēmēja lietotājiem piešķirtās tiesības.

   Detalizētāku informāciju par piekļuvi sistēmai un lietotāju tiesību administrēšanu lūdzam skatīt šeit.
    

   Neskaidrību gadījumā lietotāja tiesību pieprasīšanas jautājumos (Muitas lēmumu sistēmai) lūdzam sazināties ar mums, izmantojot VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi MP.konsultacija [at] vid.gov.lv

 • Pieslēgšanās Muitas lēmumu sistēmai un pieteikumi
  • Piekļuvei un darbam Muitas lēmumu sistēmas uzņēmēju portālā (CDS - EU Trader portal) jāizmanto tikai šādi interneta pārlūki: Google ChromeMicrosoft Edge Chromium vai Mozilla Firefox. Citu pārlūku izmantošana nenodrošina sistēmas funkcionalitāti pilnā apjomā.

   Uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs), kuram ir piešķirtas lietotāja tiesības izmantot Muitas lēmumu sistēmu (CDS - EU Trader portal), VID EDS sākumlapā izvēlas funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”, kur autentifikācijai Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal) aizpilda tālāk minētos laukus:
   • lietotne - “Customs”,
   • valsts - “Latvia”,
   • izpildītāja veids - “Employee”;
   • izvēles rūtiņa - “šādas (fiziskas vai juridiskas) personas ar”;
   • izpildītāja veids - “Economic Operator”;
   • identifikatora veids - “EORI”;
   • identifikators - “uzņēmēja EORI numurs”;
   • izvēles rūtiņa - “Tieši”;
   • izvēles rūtiņa - “Piekrītu pieprasīt [..]”.


   Pēc lauku aizpildīšanas jānospiež poga “Iesniegt”.

   Kad atveras jauns VID EDS dialoga logs, jāveic nepieciešamā autentifikācija ar saviem VID EDS rekvizītiem un jānospiež poga “Pieslēgties”.

   Pēc sekmīgas autentifikācijas Muitas lēmumu sistēmas uzņēmēju portāla (CDS - EU Trader portal) izvēlnē “PIETEIKUMI” jānospiež poga “Jauns pieteikums”, kur jāizvēlas un aizpildīšanai jāatver pieteikums attiecīgajam lēmuma (jeb atļaujas) veidam. VID Muitas pārvaldes atsauces numurs ir LV009999.

   Neskaidrību gadījumā:

   - ja Jums ir jautājumi par pieslēgšanos Muitas lēmumu sistēmai, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi MP.konsultacija [at] vid.gov.lv;

   - pieteikumu aizpildīšanas jautājumos (izņemot pieteikumus vispārējā galvojuma un atliktā maksājuma atļaujai) lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67120869 vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi CDMS.help [at] vid.gov.lv;

   - vispārējā galvojuma atļaujas pieteikuma aizpildīšanas jautājumos lūdzam sazināties ar mums pa tālruņi 67120877 vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi CDMS.help [at] vid.gov.lv;

   - atliktā maksājuma atļaujas pieteikuma aizpildīšanas jautājumos lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67120865 vai nosūtīt savu jautājumu uz e-pasta adresi CDMS.help [at] vid.gov.lv.

 • Atļauju turētāju publiskā datu bāze
  • Informācija par muitas atļauju turētājiem ir publiski pieejama Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (European Commission, Taxation and Customs Union - TAXUD) publicētajā muitas atļauju turētāju sarakstā*.


   * - Šajā sarakstā publicē muitas atļauju turētāju ziņas paplašinātā veidā (t.sk. EORI numurs, nosaukums un adrese, atļaujas derīguma periods) tikai, ja Muitas lēmumu sistēmā (pieteikumā vai atļaujā) ir sniegta piekrišana šādu ziņu publicēšanai. Ja piekrišana nav sniegta, tad šajā sarakstā ziņas pieejamas saīsinātā veidā, t.i., vienīgi muitas lēmuma (jeb atļaujs) numurs, EORI numurs un statuss ziņu atlases dienā.