1. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
  2. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā.
  3. Ja īpašums, par kuru nodoklis nav pilnībā nomaksāts, tiek atsavināts vai dāvināts, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc nodokļu pamatparāda, soda naudas un nokavējuma naudas pilnīgas nomaksāšanas.
  4. Par pašvaldības neinformēšanu, ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa, ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības vai ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu, no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas, un soda naudu 30 procentu apmērā no nodokļa summas.