Antra Gremzde foto

Antra Gremzde

Ģenerāldirektora vietnieks
Antra.Gremzde [at] vid.gov.lv

Pieņemšana pie Valsts ieņēmumu dienesta vadības vid@vid.gov.lv


Izglītība
2001.gads

Rīgas Tehniskā universitāte, Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Darba pieredze
Kopš 06.06.2016. Nodrošinājuma pārvaldes direktore

21.01.2014.  

Nodrošinājuma pārvaldes direktora vietniece
21.04.2011.  Administratīvās pārvaldes Procesu vadības daļas vadītāja
17.11.2010. 

Stratēģiskās vadības daļas Procesu vadības nodaļas vadītāja

01.06.2009.   Personāla un stratēģiskās attīstības pārvaldes Procesu un risku vadības daļas galvenā speciāliste
16.01.2008.  Valsts amatpersonu datu administrēšanas pārvaldes Pārskatu un koordinācijas daļas galvenā inspektore
01.06.2006. Korupcijas novēršanas pārvaldes Pārskatu un koordinācijas daļas galvenā speciāliste
01.08.2002. 

Rīgas reģionālās iestādes Maksājumu analīzes sektora vecākā nodokļu inspektore

Apbalvojumi
15.12.2022.  Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Pateicība - par atsevišķu uzdevumu kval.veikšanu, ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā finanšu nozarē
26.01.2021.  Pasaules Muitas organizācijas Goda raksts - par nozīmīgu ieguldījumu, pilnveidojot uzņēmējdarbības vidi, nodrošinot godīgu konkurenci, kā arī sekmējot ekonomikas atgūšanos
11.12.2019.  VID Jubilejas zīme ''Latvijas muitai 100'' - par ilggadēju,kvalitatīvu darbu un nozīmīgu ieguldījumu muitas politikas īstenošanā
23.11.2018.   VID 2.pakāpes Goda zīme - par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu, teicamu darba kvalitāti un nozīmīgu ieguldījumu
31.10.2014.  VID 3.pakāpes Goda zīme - par nozīmīgu ieguldījumu VID noteikto uzdevumu sekmīgā un kvalitatīvā izpildē, par augstu darba kvalitāti un profesionalitāti, radošu, elastīgu pieeju un iniciatīvu, kā arī augstiem darba izpildes rādītājiem
17.11.2011.  VID Atzinības raksts - par augstu darba kvalitāti un profesionalitāti VID uzdevumu sekmīgā un kvalitatīvā izpildē